Redukcja zapylenia – Instalacje mgłowe, neutralizacja zapachów Biothys


Zraszanie przemysłowe, neutralizacja zapachów przemysłowych Biothys

FOG SYSTEM to wysokociśnieniowy system rozpylania do nawilżania, chłodzenia zapachu i kontroli zapylenia.

Produkt rozpylania pod wysokim ciśnieniem nazywany jest „mgłą”, przy czym rozróżnia się tutaj wielkość kropel w zamgleniu i mgiełce. Cząsteczki mgły są wystarczająco duże, aby osiąść na powierzchni maszyn i innych obiektów, natomiast  kropelki mgły są wystarczająco małe, aby utrzymać się w powietrzu, nawet jeśli nie wyparują.

Taka charakterystyka mgły umożliwia nowe i skuteczne metody kontroli środowiska.

 

 

System FOG jest używany do eliminowania zapylenia, prawie bez zmywania materiału i maszyn.

 

 

 

 

Działanie systemu:

Przy ciśnieniu wody 40-60 bar i specjalnych dyszach wywierconych laserowo powstają krople wody o wielkości 7-10 mikronów. Małe cząstki mają bardzo niskie napięcie powierzchniowe i natychmiast łączą się z cząstkami pyłu.

Mała dysza – atomizer – tworzy mgłę. Rozpylacz, o średnicy ok. 1 cm.  jest osadzony w adapterze ze stali nierdzewnej, przyspawanego do rury ze stali nierdzewnej o średnicy 12 mm. Zanim woda dotrze do otworu dyszy, przechodzi przez szereg filtrów. Przedostająca się do dyszy czysta woda przepływa przez pompę wysokociśnieniową o ciśnieniu 50 bar. Kiedy przefiltrowana woda w końcu dociera do dyszy, zostaje rozbita na krople o wielkości około 10 mikronów ( wielkość  1/10 średnicy ludzkiego włosa).

Po jednej stronie wysokociśnieniowej pompy umieszczony jest regulator wysokiego ciśnienia do kontroli ciśnienia między 40 a 50 bar. Wąż wysokociśnieniowy łączy pompę z rurą ze stali nierdzewnej elastycznym połączeniem.

Rura ze stali  nierdzewnej o wymiarach 12 x 1 mm jest połączona ze sprzęgłem, oraz układem dysz,  a cały proces jest  kontrolowany przez panel sterowania, zdalne sterowanie lub komputer.

Na końcu linii zasilającej znajdują się armaty przeciwmgielne, rury dysz, pierścienie dysz lub klastry.

       

 


 

Zalety systemu zraszania:

-System zraszający służy do kontroli zapylenia, nie zwilżając tym samym podłoża i materiału.

-Kropelki wody (7-10 mikronów) mają bardzo niskie napięcie powierzchniowe i łatwo łączą się bez użycia środków powierzchniowo czynnych z cząstkami pyłu.

-Niskie zużycie wody ok. 5l / h na dyszę przy 40 barach ciśnienia

-Niskie zużycie energii w porównaniu z systemami ciśnienia powietrza około. 4 – 6 kW / h na jednostkę do kontroli zapylenia.

-Mgła usuwa ładunki elektrostatyczne z powietrza, co zapobiega zatrzymywaniu się pyłu.

-Mgła tworzy lepsze środowisko pracy, chłodząc ciepło poprzez parowanie i chroniąc błony śluzowe ludzi przed szumem podczas pracy w obszarach pyłowych.

Zastosowanie:

-Nawilżanie i chłodzenie

-Efekty  specjalne

-Kontrola zapylenia

-Eliminacja zapachów

-Ochrona przed zamarzaniem

 


Neutralizacja zapachów –  Technologie Biothys ™  opatentowane  i stosowane w wielu krajach  na całym świecie.

 Technologia Biothys  oferuje znaczące zmniejszenie uciążliwości  zapachów wszelkiego rodzaju, zarówno  na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń.  Powierzchniowo czynne syntetyczne substancje należące do związków hydroksylo-karbonylowych,  chemicznie neutralizują związki złowonne, które następnie ulegają naturalnej degradacji.

Jest to trwała forma neutralizacji  zapachowej, która nie ogranicza się do ich  maskowania lub perfumowania.  W połączeniu z odpowiednimi systemami  aplikacji osiąga się neutralizację zapachów na poziomie nawet 90%.

Biothys posiada certyfikat  ISO 9001 i ISO 14001

Zastosowanie:

-PETROCHEMIA – BIOTHYS ™ usuwa zapachy wszelkiego  rodzaju wycieków oraz magazynowanego oleju, spełniające wymagania w zakresie ochrony przeciwwybuchowej ( EX-areas )

-PRZEMYSŁ – BIOTHYS ™ neutralizuje emisje  zapachów z hal produkcyjnych i magazynowych.

-ODPADY BIOTHYS ™ z powodzeniem eliminuje  złowonne zapachy z miejsc składowania  odpadów,  składowisk śmieci, samochodów odbioru odpadów i innych

ŚCIEKI BIOTHYS ™ jest ekspertem sektora  oczyszczalni ścieków, kanalizacji, obiektów             przemysłowych i terenów , itp.

TRANSPORT – BIOTHYS ™ zapewnia docelowe rozwiązania dla pociągów, autobusów, dworców, itd.

USŁUGI BIOTHYS ™ oferuje zaawansowane   rozwiązania dla hoteli, Spa, salonek dla  palaczy i pomieszczeń wypoczynkowych.