GRC oficjalnie z certyfikatem ISO 9001

07.02.2024

W trosce o jakość świadczonych przez nas usług oraz świadomość specyfikacji działania branż w przemyśle Polskim, firma GRC wdrożyła certyfikat na normę ISO 9001!

ISO 9001 jest międzynarodowym standardem jakości, który pomaga organizacjom osiągnąć wyższy poziom efektywności i jakości w ich produktach i usługach. Oto niektóre z najważniejszych zalet wynikających z wdrożenia ISO 9001:

  • Wzrost jakości produktów i usług: organizacje, które wdrożyły ISO 9001, mają opracowany system jakości, który pomaga zapewnić, że produkty i usługi są zgodne z wymaganiami klientów i lokalnymi przepisami.
  • Zwiększona wiarygodność: organizacje, które mają certyfikat ISO 9001, mają zaufanie klientów wyższe niż organizacje, które go nie posiadają.
  • Większa skuteczność i efektywność: ISO 9001 pomaga organizacjom wyeliminować niepotrzebne koszty, poprzez stosowanie lepszych procesów i procedur.
  • Poprawa kontroli nad procesami: ISO 9001 wymaga, aby organizacje określiły cele i procedury, które będą kontrolować wszystkie procesy.
  • Przywiązanie do zasad i procedur: ISO 9001 wymaga od organizacji przestrzegania określonych zasad i procedur, co zapewnia jednolity i skuteczny proces.
  • Poprawa współpracy: ISO 9001 wymaga, aby organizacje współpracowały z innymi podmiotami, aby zapewnić wysoką jakość produktów i usług.
  • Poprawa komunikacji: ISO 9001 wymaga od organizacji, aby miały dobrze zorganizowane i skuteczne kanały komunikacji.
Certyfikat ISO GRC

Dla naszego zespołu to wielki sukces! Cieszymy się bardzo, że możemy się tym z Państwem podzielić.
Certyfikat ISO to gwarancja wysokiego i profesjonalnego standardu naszej pracy.

GRC oficjalnie z certyfikatem ISO 9001