SILNIKI DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO I NAFTOWO-GAZOWEGO

Zastosowania w przemyśle naftowo-gazowym

 • Chłodzone powietrzem lub wodą silniki asynchroniczne i pierścieniowe (zastosowania w poszukiwaniach i wydobyciu, przesyle, rafinacji, obróbce i dystrybucji)
 • Stacje separacji powietrza
 • Instalacje petrochemiczne
 • Wytłaczarki (średnie napięcie)
 • Zastosowania przeciwwybuchowe: Ex n, e, p
 • Sprężarki gazowe (transport lub przetwarzanie)
 • Pompy olejowe

Zastosowania w technologiach ekologicznych

 • Pompy ogrzewania/chłodzenia
 • Napowietrzanie ścieków
 • Zastosowania w instalacjach skroplonego gazu ziemnego (LNG)
 • Reforming H2, metanu, etanu
 • CCS (instalacje wychwytywania i magazynowania CO2)

silniki chłodzone powietrzem
 silnik-1
 2
 3
Silniki chłodzone ociekowo IC411 typ HKG Silniki chłodzone wężowo IC511 Typ HKR HRR Silniki chłodzone powietrzem IC611  Typ HKL HRL
silniki chłodzone wodą
 4
 5
 6
 6
Silniki z płaszczem wodnym typ MKH Silniki chłodzone woda z wymiennikiem ciepła typ HKM Silniki pierścieniowe typ HRM

Zalety dla klienta wykorzystującego kompletny układ napędowy:

 • Zoptymalizowana konstrukcja silnika pod kątem specyfikacji klienta
 • Niski prąd rozruchowy
 • Wysoki moment przyspieszenia
 • Niski spadek napięcia w sieci
 • Najwyższe poziomy wydajności zastosowań/układów (np. 20 MW: 98,1%)
 • Najniższe poziomy drgań zapewniające bezpieczną eksploatację ze sprężarkami

Silniki  ELIN pasują do niemal każdego falownika

 • Wysoka niezawodność w ujęciu długookresowym
 • Najwyższe poziomy wydajności układów w określonych zakresach prędkości
 • Niskie koszty utrzymania w całym okresie eksploatacji i niższe wymagania konserwacyjne
 • Silniki Ex-p używane z falownikami w strefach niebezpiecznych
 • Idealna regulacyjność w zastosowaniach w przesyle i rafinacji, obróbce i dystrybucji
 • Niewielki wpływ na sieć w przypadku niskiego prądu rozruchowego
 • Płynny rozruch mechaniczny w przypadku całego układu napędowego
 • Zapobieganie mechanicznym odkształceniom wału dzięki niewielu operacjom obrotowym

falownik

Falowniki z silnikami według norm  API670, 97,8%eff., ATEX Ex-p, GOST-U

Więcej na : http://www.elinmotoren.at/fileadmin/media/BU-V_englisch_Oil_Gas.pdf