Filtracja

filtr
Filtr typu PR-BW 800 stosowany w elektrowniach
Systemy filtracji chronią instalacje w obiegach wodnych (jak na przykład wymienniki ciepła, instalacji membranowych i innych urządzeń procesowych) przed zablokowaniem lub zanieczyszczeniem przez makro zanieczyszczenia.Modułowy program filtracji Taprogge jest dostosowany do różnych rodzajów wody. Pełna gama filtrów jest idealnie dopasowana do wymagań w zakresie wydajności, przestrzeni, funkcji bezpieczeństwa oraz budżetu.

Rodzaje oferowanych filtrów:

 • PR-BW 100
 • PR-BW 100-FC
 • PR-BW 400
 • PR-BW 800
konstrukcja-filtra
Filtr standardowy składa się z obudowy filtracyjnej z obustronnym kołnierzem, którą można wbudować bezpośrednio i w linii do danego rurociągu.
Odpowiednio do przekroju rurociągu obudowa filtra podzielona jest przez blachy wsporcze (5) na szereg komór (1). W każdej komorze znajduje się segmentowy wkład filtra (2), zamontowany na stale i bez szczeliny pomiędzy stroną dopływu, a odpływu. W zależności od potrzeb elementy filtracyjne wykonywane są z blachy perforowanej, siatki, cling-free®, albo inaczej w zależności od wersji.Po stronie dopływu filtra umieszczony jest rotar płukania wstecznego (3), który poprzez napęd rotara (7) wykonuje pełne ruchy obrotowe, a w razie potrzeby kierunek obrotu może również zostać odwrócony. Ratar wykonany jest jak kołpak, dostosowany do wymiarów komory filtracyjnej. Napęd rotara (7) umieszczony jest po czystej stronie wkładu filtra. Segmenty filtracyjne, łożyskowanie i napęd rotara są mocno zaczepione do nośnych blach wsporczych (5).
Przy obu promieniowych powierzchniach bocznych rotar (3) wyposażony jest w obrzeże chroniące przed przelewem przy zawirowaniu (6), którego celem jest uszczelnienie odpowiednio zakreślonej komory filtracyjnej. Rotar połączony jest z przewodem wody płuczącej (4). Na przewodzie wody płuczącej zabudowana jest armatura wody płuczącej (11). Układ monitorowania różnicy ciśnień (10) stale kontroluje stopień zabrudzenia wkładów filtra.

dzialanie-filtra
Filtr stale usuwa z wody chłodzącej wszelkie zabrudzenia i zanieczyszczenia które mogłyby zatkać wymiennik ciepła i kondensatory, znajdujące się dalej w układzie. W procesie filtracyjnym, medium zawierające zanieczyszczenia przepływa przez króciec wlotowy na segmentowy wkład filtra w komorach filtracyjnych. Cząstki większe zostają zatrzymane na odpowiednim wkładzie filtra, umieszczonym w dostatecznie dużej komorze.Wraz ze wzrostem zabrudzeń rośnie różnica ciśnień ponad powierzchnią filtracji, aż do osiągnięcia ustawionego wstępnie punktu pracy. Sygnał różnicy ciśnień uruchamia przycisk redukujący ciśnienie i rozpoczyna się proces płukania wstecznego filtra. Armatura wody płuczącej się otwiera się i włącza się napęd rotara, dzięki czemu wirnik płukania powrotnego sukcesywnie przesuwa się ruchem okrężnym po każdym z segmentowych wkładów filtra. Płukanie zwrotne poszczególnych segmentów filtra realizowane jest przy tym według zasady „pressure – relievd bachwash”.

redukcja-cisnienia
Po przykryciu segmentu filtra prze kołpak wirnika tworzy się zamknięta komora. Jednocześnie wały zawirowania, indukowane przez oba obrzeża chroniące przed przelewem podczas zawirowań zapewniają uszczelnienie hydrauliczne. Napływające medium nie jest w stanie dostać się do tej komory. W ten sposób zabrudzenia przywierające do wkładu filtra nie są obciążane ciśnieniem dynamicznym. Zanieczyszczenia które mają być odfiltrowane pozbawione są nacisku i mogą swobodnie odczepić się od wkładu filtra.
plukanie-wsteczne
Różnica ciśnień spowodowana przez otwarcie się armatury wody płuczącej pomiędzy miejscem montażu filtra, a końcem przewodu powrotnego tworzy strumień przeciwny na powierzchni filtracyjnej, zakrytej przez rotar płukania wstecznego. W ten sposób, nawet trudne do usunięcia zabrudzenia włókniste zostają prawidłowo usunięte z perforacji filtra. Początkowo niska prędkość płukania wstecznego zapobiega dociskaniu cząstek włóknistych z tyłu segmentów filtracyjnych, co jest znanym zjawiskiem np. w spryskiwaczach.
Wszystkie zanieczyszczenia pozbawione nacisku są chwytane przez strumień powrotny i zostają odprowadzone przez przewód wody płuczącej. Prędkość obrotu rotara płukania wstecznego może być dostosowana do lokalnych warunków eksploatacyjnych. Po zakończeniu obiegu rotara płukanie wszystkich wkładów filtracyjnych jest zakończone. Rotar płukania wstecznego wyłącza się, a armatura wody płuczącej zamyka się.
filtr-taprogge
Filtr montuje się zazwyczaj przez wymiennikiem ciepła. Do płukania wstecznego wymagany jest zazwyczaj spadek ciśnienia w przewodzie płuczącym.
Przewód wody płuczącej można poprowadzić w firmie obejścia do wymiennika ciepła i włączyć do instalacji z powrotem za wymiennikiem.
Woda płucząca może być odprowadzana atmosferycznie, z wykorzystaniem podciśnienia statycznego pod filtrem.
W przypadku braku odpowiedniego ciśnienia woda płucząca może być odprowadzana przewodami, z zastosowaniem pompy zwiększającej ciśnienie.
  • Dzięki doskonałej wartości odprowadzania zabrudzeń na godzinę, zabudowanie filtra sprawia ze dalsza eksploatacja lub montaż przesiewacza taśmowego lub bębnowego są zbędne
  • Niewielkie koszty eksploatacji dzięki niskiej ilości wody płuczącej, niskiej utracie ciśnienia i niewielkiej mocy napędu
  • Optymalizacja procesowa do rodzajów zabrudzeń
  • Zmienna prędkość obrotów rotara dostosowuje się do ilości zabrudzeń
  • Możliwość prostej wymiany któregoś z elementów filtra bez jego demontażu
  • Szybki montaż na miejscu – filtr wstępnie przygotowany do montażu
  • Instalacja „szyta na miarę”
  • Możliwość szybkiego i w krótkim czasie odprowadzania dużej ilość zabrudzeń
  • Duże komory zapobiegają zakleszczaniu się wirnika płukania powrotnego
  • Dostępne obejścia
  • Monitoring procesu w opcji

filtracja