Systemy pobierania próbek ze zbiorników, próbniki do cieczy.

07.01.2023

Naszą ofertę systemów pobierania próbek materiałów sypkich poszerzamy o próbniki do cieczy – czy urządzenia do reprezentatywnego poboru próbek ze zbiorników.

Pobieranie próbek w konwencjonalny sposób może być nieopłacalne. W przypadku niebezpiecznych mediów ludzie i środowisko są narażeni na wysokie ryzyko bezpieczeństwa. Dlatego wprowadzamy na rynek zawory do pobierania próbek RITAG, które rozwiązują to zadanie w sposób równie bezpieczny, co skuteczny.

Wraz z producentem, niemiecką firmą RITAG, promujemy i rozpowszechniamy zawory i systemy próbkowania cieczy, które od lat pracują niezawodnie w większości fabryk, zakładów farmaceutycznych, rafineriach i zakładach chemicznych Europy.

Wykonujemy zawory pod wymagania klienta- zapraszamy!

Systemy pobierania próbek ze zbiorników, próbniki do cieczy.