Ważne informacje dotyczące Taprogge

10.01.2018

Instalacje czyszczące Taprogge służą  optymalizacji  obiegów wody, zwłaszcza chłodzenia obiegów wodnych w elektrowniach.

W skład instalacji  Taprogge polegającej  na stałej cyrkulacji elastycznych kulek gumowo-gąbczastych są:
 • system ciągłego czyszczenia rur kondensatora / wymienników ciepła ( cleaning system)
• filtry wody chłodzącej ( debris filetrs)
• kulki czyszczące gumowo-gąbczaste do systemów  czyszczących.

 

  • PATENT TAPROGGE: Rozwiązania Taprogge zostały opatentowane w 1962 roku i podlegają ochronie patentowej. Od tego  czasu prowadzone są intensywne badania naukowe, a instalacja jest ciągle poddawana modyfikacjom, aby  spełnić oczekiwania klientów.

 

  • KOPIOWANIE INSTALACJI TAPROGGE: Niestety dość często instalacja Taprogge jest kopiowana, jednak na podstawie opinii użytkowników , po dwóch latach funkcjonowania przestaje spełniać  wymagania techniczne. Pojawia  się też problem  z  serwisem i  dostawą części zamiennych.

 

  • JEDEN TYLKO ZAKŁAD TAPROGGE W NIEMCZECH: TAPROGGE GmbH ma siedzibę, centrum badawcze i  fabryki  w Wetter/ Niemcy. Nie posiada żadnych innych  zakładów produkcyjnych w Azji,  spółek  córek, spółek powiązanych.  Używanie podobnego logo, powoływanie się na związki z Taprogge GmbH  jest przedmiotem nieuczciwej konkurencji i podlega karom na podstawie prawa.

  • KOMPATYBILNOŚĆ INSTALCJI + FILTRY: DLA ZACHOWANIA EFEKTYWNOŚCI PRACY SYSTEMU, W TYM  GWARANCJI SYSTEM  CIAGŁEGO  CZYSZCZENIA ( CLEANING SYSTEM)  MUSI WSPÓLPRACOWAĆ  Z  FILTRAMI  CZYSZCZĄCYMI ( DEBRIS FILTER)  WYŁACZNIE PRODUKCJI TAPROGGE! Nie należy  zatem rozdzielać  tych  dwóch  zakresów debris filter i  systemu ciągłego

 

  • ŁATWA KOMUNIKACJA, OPIEKA GWARANCYJNA I POGWARANCYJNA: Specjaliści Taprogge są dostępni w ramach obsługi pogwarancyjnej i gwarancyjnej. Firma ma polskiego przedstawiciela w Polsce   GRC z siedziba we Wrocławiu   grc.pl.  Komunikacja odbywa się po polsku