Automated Truck & Train Sampling System (ATTSS)

20.07.2023

Zautomatyzowany system pobierania próbek z samochodów ciężarowych i pociągów to zaawansowane technologicznie rozwiązanie, które pobiera próbki materiałów sypkich w osiach [X, Y i Z], z ładunku w całkowicie losowych punktach. Mobilny própobobierak może być stosowany we wszelkiego rodzaju zakładach i w różnych gałęziach przemysłu, gdzie pobierane są materiały sypkie z samochodów ciężarowych lub pociągów.
System monitorowania i wykrywania za pomocą kamer eliminuje ryzyko uszkodzenia ciężarówki, jednostki do pobierania próbek oraz personelu.
Dzięki specjalnej platformie, która komunikuje się z instalacją próbnika, czynności związane z obsługą może wykonywać sam kierowca! Nie wymagany jest dodatkowy zespół ludzi lub narzędzia kontrolujące sam proces dokonywania pomiarów.

Przedstawiona technologia może być stosowana do wszystkich rodzajów materiałów sypkich:

– Biomasa
– Koncentraty metali i niemetali, kruszone rudy, miał żelaza
– Węgiel i koks
– Materiały sypkie (nawozy sztuczne, granulaty, tworzywa sztuczne, pasze i zboża)
– Proszki (wapień, minerały), siarka granulowana

Dzięki zastosowaniu systemu ATTSS jesteśmy pewni jakiej jakości produkt dostarcza nam firma zewnętrzna! Pamiętajmy, że określenie składu surowca na tak wczesnym etapie, pozwala nam na uniknięcie wielu nieprawidłowości w kolejnym procesie eklspotacji.

GRC jako główny przedstawiciel firmy M&W w Polsce oferuje zakres usług związanych z projektem oraz instalacją systemu ATTSS na terenie Państwa firmy. Zapraszamy do kontaktu!

Automated Truck & Train Sampling System (ATTSS)