Zawartość węgla resztkowego w popiołach – Analizatory od M&W

26.05.2023

Jakość popiołów pochodzących ze spalania różnych węgli oraz biomasy okazała się w ostatnich latach bardzo ważna, zarówno dla elektrowni i elektrociepłowni opalanych tymi paliwami, jak i dla komercyjnych nabywców popiołów. Jest to rezultat ogromnego wzrostu sprzedaży popiołów, w których dostrzeżono cenny surowiec, stosowany przez cementownie do produkcji cementu, jak również wykorzystywany do innych celów w budownictwie i w produkcji materiałów budowlanych (np. granulaty, kostka brukowa, podbudowy dróg). Gospodarcze wykorzystywanie popiołów przynosi również ogromne korzyści producentom energii, którzy zamiast radzić sobie ze szkodliwym niegdyś odpadem, mogą sprzedawać obecnie cenny materiał, unikając kosztów jego utylizacji bądź składowania, a także redukując negatywne oddziaływanie na środowisko.

O ile wpływ elektrowni na skład chemiczny popiołów, który jest związany z jakością spalanych paliw oraz zastosowanych technologii oczyszczania spalin, jest zazwyczaj mocno ograniczony, to pozostałe właściwości popiołów, a w szczególności zawartość węgla resztkowego, są w dużym stopniu kontrolowalne i są ważnym źródłem informacji o sprawności procesów przygotowania paliwa i spalania.

Produkowane przez duńską firmę Mark&Wedell (M&W) automatyczne analizatory zawartości niespalonego węgla w popiele lotnym należą do najbardziej dopracowanych technicznie tego rodzaju przyrządów. Oprócz tego, że zapewniają operatorowi ciągłą informację o bieżącej zawartości niespalonego węgla, to dostarczają także fizyczne próbki popiołów dla potrzeb wykonywania badań laboratoryjnych. Oferta analizatorów zawartości niespalonego węgla obejmuje modele przystosowane do popiołów ze spalania węgli kamiennych oraz brunatnych, a także popiołów pochodzących ze spalania biomasy. Pod względem zasady działania oferta M&W obejmuje urządzenia oparte na promieniowaniu podczerwonym oraz najnowsze i znacznie dokładniejsze analizatory, wykorzystujące energię elektromagnetyczną w postaci mikrofal.

Zachęcamy do zapoznania się z rozwiązaniami, jakie wprowadziliśmy na rynek przemysłu razem z naszym partnerem M&W

https://www.grc.pl/oferta/systemy-pobierania-probek-reprezentatywnych-markwedell-mw/

Zawartość węgla resztkowego w popiołach – Analizatory od M&W