Już niedługo w POWERandBULK kolejny artykuł GRC o urządzeniach próbkujących Mark&Wedell (MW)

15.04.2021

Już niedługo w magazynie POWER and BULK ukaże się kolejny nasz artykuł na temat urządzeń próbkujących ( tzw. próbobiorników) do na przykładzie technologii próbobiorników Mark&Wedell (MW) którego reprezentujemy w Polsce.

Decydując się na montaż urządzeń do reprezentatywnego pobierania próbek, firmy mogą  dokonywać własnych ocen dostawców, wynegocjować korzystniejsze warunki umów, uzyskać lepszą cenę za własne produkty, nieraz uniknąć dodatkowych kar i opłat administracyjnych.

To kwestia świadomego podejmowania decyzji biznesowych

Badania próbek, które wiarygodnie reprezentują całość partii materiałów sypkich, realizują także firmy sprzedające takie materiały, pod warunkiem, że od ich jakości tych badań zależy cena, aprobata, itp. Budzi zatem zdumienie postawa firm produkcyjnych, które zakupują surowce do produkcji w dużych ilościach, od różnych, często zagranicznych dostawców, akceptując dostawy zwyczajnie na podstawie certyfikatów jakościowych otrzymanych od dostawców. Można domniemywać, że badania próbek tych materiałów, pobranych ręcznie z dowolnych miejsc muszą wykazywać jakieś odchylenia od właściwości lub składu gwarantowanego przez dostawcę. Czy zatem dobra kondycja firmy i uzyskiwane przez nią wysokie wyniki finansowe powinny usprawiedliwiać fakt nieposiadania przez nią własnych i wiarygodnych środków kontroli jakości dostaw?

Więcej już wkrótce w Magazynie POWERANDBULK oraz na stronie http://www.powderandbulk.pl/

Już niedługo w POWERandBULK kolejny artykuł GRC o urządzeniach próbkujących Mark&Wedell (MW)