Prosto z drukarni …

27.04.2021

Już jest. Prosto z drukarni, kolejny numer magazynu branżowego „Powder and Bulk- materiały sypkie i masowe” , a na stronie 26

„Technologia próbobiorników Mark and Wedell ” – pobieranie reprezentatywnych próbek materiałów sypkich- dlaczego to ważne?

„Wiele materiałów wykorzystywanych w procesach produkcyjnych, w tym również produkty i półprodukty, cechuje pewien poziom niejednorodności. Oznacza to, że zawartość niektórych składników może być różna w różnych miejscach ich objętości, co z pewnością wykaże badanie kolejnych próbek pobranych z różnych miejsc tej samej partii, składowiska (pryzmy), złoża, itp. Za każdym razem, gdy przedmiotem decyzji np. gospodarczej są dziesiątki, setki, czy nawet tysiące ton materiału, nawet najmniejszy błąd może wpłynąć znacznie na straty finansowe, oddziaływać na otaczające środowisko, zaburzyć procesy technologiczne, czy też przyczynić się do  odmowy uzyskania potrzebnych aprobat.

Jak więc zbadać takie materiały i dokonać ich oceny, które niemal zawsze charakteryzują się dużą  niejednorodnością?

(…)

Badania labolatoryjne wymagają, aby proces pobierania i przygotowywania próbek odbywał się według ustalonych zasad i norm. Normy opisują m. in. sposób pobierania i ilość próbek pierwotnych, sposób przygotowania i przechowywania próbki ogólnej oraz próbek laboratoryjnych, określają zasady obliczania niepewności pomiaru oraz zawierają wiele innych niezbędnych informacji, zasad, wymagań, itp.

Czy posiadając tę wiedzę, menedżer powinien polegać na zapewnieniach dostawcy, przekazywanych mu świadectwach jakości, czy też powinien rozważyć inwestycję we własne urządzenia, jak np. próbobiorniki i wewnętrzne procesy kontroli jakości? (…)

Całość artykułu dostępna na stronie Powder And Bulk – Kwietniowy numer Powder&Bulk lub w 3 numerze magazynu Powder and Bulk.

Zapraszamy!

Prosto z drukarni …