NIRAFON NI 250-SS i 250/90-SS

Czyszczenie akustyczne zapobiega przede wszystkim osadzaniu się cząstek w silosach i cyklonach.

Poprzez czyszczenie akustyczne NIRAFON cząstki w postaci suchej, takie jak żużel i sadza, cement, proszek i mąka, mogą być usuwane z miejsc, w których nie powinny zalegać. Dźwięk przemieszcza się stożkowo w przestrzeni i od niej sie odbija. W konsekwencji system czyszczenia akustycznego Nirafon jest również skuteczny na obrzeżach i w narożnych częściach powierzchni.
Główne zastosowanie znajduje w przemyśle energetycznym i przetwórczym, tj. powierzchniowej wymianie ciepła: przegrzewaczy, parowników, ekonomizerów i podgrzewaczy powietrza, jak również cyklonów, kanałów, filtrów i wentylatorów.

Dane techniczne NI 250-SS oraz NI 250/90-SS

-Częstotliwość : 250 Hz

-Ciśnienie akustyczne: ok. 150 dB

-Materiał: SS2343/AISI316

-Powietrze sprężone: 6 bar

-Czyszczenie: ok. 40-50 Ndm3/s

-Chłodzenie: ok 2 Ndm3/s ciągłe

-Temperatura pracy: do 800°C

Zastosowanie: elektrownia w Narva, Estonia

Region Narva w Estonii jest jednym z największych regionem występowania łupków naftowych na świecie. Dlatego na obszarze działa wiele elektrowni zasilanych łupkami bitumicznymi. W latach 2002-2004 Foster Wheeler Energia Oy dostarczył do Balti Elektrijaam i Eesti Elektrijaam, dwóch największych elektrowni w regionie, dwa nowe kotły CFB o mocy 215 MW każdy. Zdmuchiwacze akustyczne Nirafon® – 250 SS zostały wybrane jako środki czyszczące do ekonomizerów kotłów. Każdy kocioł został wyposażony w 24 urządzenia czyszczące. W sumie zainstalowano ich 96.

Szczególną cechą łupków bitumicznych jest ich skład, gdzie znaczący udział procentowy zajmują substancje niepalne: około 50% jej składników zamienia się w żużel, a 10% z nich jest niepalnych. Powoduje to szczególne problemy w utrzymaniu czystości powierzchni wymiennika ciepła. Żużel łupka bitumicznego jest silnie zanieczyszczony i tworzy warstwę izolacyjną na powierzchniach wymiennika ciepła, szybko zmniejszając wydajność pracy instalacji. Jeśli chodzi o stare elektrownie w Narva, problem został rozwiązany poprzez wyłączanie kotłów co około dwa tygodnie i spryskiwanie ich wodą, oraz czyszczenie mechaniczne.

Po roku od wprowadzenia systemów czyszczących Nirafon, możemy stwierdzić, że system czyszczenia akustycznego Nirafon® okazał się najbardziej praktycznym rozwiązaniem nawet w trudnych warunkach w tym zakresie. Tego rodzaju czyszczenie akustyczne, zintegrowane z systemami operacyjnymi zakładów w pełni spełniły założone cele. Spadki ciśnienia akustycznego zaprogramowane w ciągłych cyklach czyszczenia utrzymują ekonomizery w stanie wolnym od żużla. Nie zachodzi potrzeba wyłączeń ani czyszczenia ręcznego. Akustyczne środki czyszczące nie uszkodziły struktur urządzeń, nie obserwuje się również ani erozji, ani korozji.