Czyszczenie akustyczne Nirafon, zdmuchiwacze sadzy i popiołu – usuwanie osadów

System czyszczenia akustycznego Nirafon® ( zdmuchiwacze  akustyczne n.in. sadzy) utrzymuje w czystości przegrzewacze, ekonomizery, podgrzewacze powietrza, przewody spalinowe, filtry i wentylatory instalacji kotłowych i zapobiega sklepieniu cząstek w silosach i cyklonach.

 

Można je podzielić na dwie kategorie:

 • Opcje zdmuchiwaczy akustycznych napędzanych powietrzem do zastosowań poniżej 1000°C :

–  Nirafon® 250-SS i 250/90-SS

 

–   Nirafon® 100-SS i 100/90-SS

–  Nirafon® 60-SS i 60/90-SS

 

 • zdmuchiwacze akustyczne do zastosowań powyżej  1000°C  – technologia ta utrzymuje powierzchnie wymiany ciepła w czystości nawet w miejscach, w których popiół występuje zarówno w postaci stopionej, jak i stałej.


Czyszczenie akustyczne/ zdmuchiwacze akustyczne  – opis działania

 

 

Nagromadzenie popiołu i innych substancji pozostałych w procesach spalania na konstrukcjach kotłów jest znanym problemem głównie w elektrowniach i ciepłowniach. Przemysł energetyczny i przetwórczy używa różnych metod i  środków do czyszczenia wewnętrznych powierzchni.

Metoda ta najlepiej sprawdza się w przypadku usuwania materiałów typu proszkowego z powierzchni bez przerywania procesu, ale może być również stosowana w przypadkach, gdy popiół przywierający do powierzchni twardnieje lub jest częściowo stopiony.

System czyszczenia akustycznego składa się z emitorów dźwięku najlepiej dostosowanych do różnych warunków i systemu automatycznego sterowania. Obudowa (rama) , pokrywa i membrana tworzą zespół generatora dźwięku pneumatycznego systemu czyszczącego Nirafon®. Membrana wewnątrz generatora dźwięku działa jak zawór, ładowany przez wstępne naprężenie ramy i pokrywy, sprężone powietrze, impedancję akustyczną (oporność falową) tuby akustycznej i czynnik sprężynujący, utworzony przez przestrzeń powietrzną po drugiej stronie membrany. Tuba jest kanałem propagacji faj akustycznych ,której przekrój zmienia się w sposób ciągły. Konstrukcja tuby wpływa na podział częstotliwości tworzonego dźwięku. Powietrze wewnątrz tuby wprawiane jest w drgania, a ich częstotliwość będzie zależała głównie od długości tuby w taki sposób, że jej podstawowa częstotliwość jest w tym stosunku odwrotnym.

Podstawowa częstotliwość czyszczenia akustycznego NIRAFON NI-250 wynosi 250 Hz, NI-100 100Hz i NI-60 60 Hz. Efekt czyszczenia akustycznego NCSD® powstaje przez szybkie spalenie niewielkiej ilości gazu łatwopalnego w komorze wypalania urządzenia i doprowadzenie do uderzenia ciśnienia akustycznego przez tubę do miejsca przeznaczonego do czyszczenia.

Szok ciśnieniowy pochodzący od spalania wybuchowego jest znacznie silniejszy niż ciśnienie akustyczne wytwarzane np. przez zdmuchiwacz pneumatyczny. Do zasilania urządzenia stosuje się LPG lub gaz ziemny.

 

 

 

Dźwięk rozprzestrzenia się sferycznie w przestrzeni i skutecznie czyści ukryte powierzchnie: dostosowuje się do nierównych kształtów, dzięki czemu może być z powodzeniem stosowany do czyszczenia powierzchni niedostępnych.

Osady przylegające do powierzchni są poddawane działaniu siły większej niż ta, która ją utrzymuje. Cząstki o różnych masach poddawane są naprzemiennym falom dźwiękowym, a ponieważ mają różne masy, odległość, którą pokonują, jest nieco inna. Gdy uderzenie dźwięku jest powtarzane z odpowiednią częstotliwością, cząstki rozpadają się. Gdy oddziaływanie na osadzony materiał  jest wystarczająco częste, osad opada oczyszczając powierzchnię. Osady spadną albo pod wpływem grawitacji, albo spłyną wraz ze strumieniem gazów spalinowych.

Systemy  czyszczące Nirafon® usuwają cząsteczki z powierzchni poprzez powtarzający się szok ciśnieniowy, aż do momentu osiągnięcia wymaganego efektu czyszczenia. System akustyczny Nirafon® to połączenie tub dźwiękowych, oraz automatycznego urządzenia sterującego, które optymalizuje wyniki czyszczenia. Zastosowanie tego  rozwiązania pomaga utrzymać stałą czystość.


Gdzie można stosować czyszczenie akustyczne?

    ELEKTROWNIE/ ELEKTROCIEPŁOWNIE

 1. Kotły opalane węglem:
 • Kotły na paliwa stałe
 • Kotły fluidalne
 • Kotły rusztowe
 • Kotły odzysknicowe
 • Kotły z ciągiem wodnym

2. Produkcja energii i ciepła

 • Wymienniki ciepła
 • Przegrzewacze
 • Parowniki
 • Ekonomizery
 • Przewody spalinowe
 • Kanały
 • Cyklony
 • Filtry workowe
 • Elektrofiltry
 • Wentylatory
 • Wieże chłodnicze
 • Chłodnie kominowe

3. Inne:

 • Węgiel
 • Torf
 • Biopaliwa
 • Ług czarny
 • Paliwa pochodzące z odpadów
 • Łupki bitumiczne

PRZEMYSŁ CEMENTOWY    

 

 • ESP
 • Filtry tekstylne
 •  Nagrzewnice
 • Kalcynatory
 • Wieże chłodnicze
 • Chłodnice
 • Cyklony
 • Kanały
 • Wentylatory

PROCESY PRZEMYSŁOWE

 • Wymienniki ciepła
 • Kanały
 • Cyklony
 • Filtry workowe
 • Filtry Elektro Statyczne
 • Osadniki
 • Suszarnie
 • Wentylatory
 • Wieże chłodnicze


Nirafon® –  referencje w Polsce:

 • Zespół Elektrowni Dolna Odra – EC Szczecin
 • Elektrownia Jaworzno
 • Elektrownia Opole
 • Elektrownia Turów
 • PCC Rokita
 • EC Zduńska Wola
 • Elektrownia Siekierki
 • Elektrownia Czechnica
 • EC Tychy
 • Soda Ciech Inowrocław
 • EC Bydgoszcz


Korzyści z systemu czyszczenia akustycznego:

 1. Czyszczenie akustyczne ciągłe -w sposób ciągły usuwa osady z sadzy, popiołu i cząstek stałych z powierzchni, zapobiegając w ten sposób tworzeniu się narostów, a tym samym utrzymując wydajność wymiany ciepła w kotłach, spadki ciśnienia w filtrach workowych, poziomy wibracji w wentylatorach itp. na odpowiednim poziomie.
 2. Czyszczenie techniką dźwiękową nie emituje żadnych niebezpiecznych gazów, nie powoduje erozji, korozji ani zużycia elementów konstrukcyjnych kotła.
 3. Czyszczenie bez przerywania procesu produkcji/ proces niezależny – Czyszczenie akustyczne Nirafon® jest całkowicie niezależnym procesem, który nie wymaga przestojów ani przerw w produkcji. Proces „on-line” znacznie zmniejsza lub nawet eliminuje przestoje zwiększając urządzeń. Jednocześnie systemy czyszczenia akustycznego Nirafon® mogą być używane podczas wyłączania instalacji, aby zminimalizować wymóg czyszczenia ręcznego.
 4. Działanie w pełni automatyczne – systemy czyszczenia akustycznego Nirafon® są w pełni automatyczne, ponieważ operacja jest kontrolowana za pomocą Elektrycznej Skrzynki Sterowniczej. Po włączeniu systemu nie jest konieczna żadna interwencja z zewnątrz.
 5. Czyszczenie bez uszkodzeń powierzchni – wiadomym jest  że konwencjonalne metody czyszczenia, takie jak zdmuchiwanie sadzy na kotłach powoduje erozję powierzchni grzewczych, co prowadzi do ich przedwczesnej awarii. Podobnie, ręczne uderzanie o ścianki powoduje uszkodzenie lejów, zbiorników i cyklonów, podczas gdy nadmierne użycie impulsów sprężonego powietrza w filtrach workowych może wywołać  zmęczenie mechaniczne tkaniny, co prowadzi do przedwczesnej awarii worków filtracyjnych. Systemy czyszczenia akustycznego Nirafon® przeprowadzają cały proces czyszczenia w sposób delikatny, nie powodując uszkodzeń, zwiększając tym samym żywotność urządzeń macierzystych.
 6. Niższe nakłady inwestycyjne, koszty operacyjne i koszty utrzymania – w porównaniu z tradycyjnymi alternatywami, takimi jak dmuchawy parowe do utrzymywania czystości powierzchni grzewczych kotła, system czyszczenia akustycznego Nirafon® oferuje niezwykle opłacalne rozwiązanie z punktu widzenia kosztów kapitałowych. Systemy czyszczenia akustycznego Nirafon® działają przy użyciu  sprężonego powietrza, co prowadzi do znacznie niższych kosztów operacyjnych w porównaniu z tradycyjnymi systemami czyszczenia, takimi jak dmuchawy parowe, które zużywają znaczne ilości pary wodnej. Również zużycie energii przez systemy czyszczenia akustycznego Nirafon® jest minimalne w porównaniu z konwencjonalnymi metodami czyszczenia. Dzięki minimalnym ruchomym częściom, systemy czyszczenia akustycznego Nirafon® wymagają znikomych kosztów konserwacji, serwisu i części zamiennych.