Chłodnica końcowa do sprężonego powietrza i innych gazów UFK-L

Chłodnica UFK-L jako urzadzenie znaj-dujące się na wylocie gazu z kompresora służy do sprawnego i ekonomicznego oczyszczania sprężonego powietrza.

Gorące powietrze wlotowe jest kierowane do rur wymiennika ciepła, gdzie powietrze chłodzące odbiera część jego ciepła. Uzyskiwany kondensat jest usuwany za pomocą separatora cyklonowego.

Seria chłodnic UFK-L obejmuje 12 różnych obudów, o maksymalnej wydajności od 65 – 5000 m3/h.

UFK-L_d1

Cechy:
Chłodnica chłodzona powietrzem składa się z wymiennika ciepła umieszczonego w stalowej obudowie, elektrycznego wentylatora, oraz separatora cyklonowego.

Literatura:
Chłodnica typ UFK-L (powietrze-powietrze)

Chłodnica końcowa do sprężonego powietrza i innych gazów UFK-W z chłodzeniem wodnym

Chłodnica UFK-W jako urządzenie znajdujące się na wylocie gazu z kompresora, służy do sprawnego i ekonomicznego uzdatniania sprężonego powietrza.

Gorące powietrze przepływa przez rurki chłodnicy, gdzie schładzane jest dzięki wodzie chłodzącej przepływającej pomię-dzy rurkami a płaszczem chłodnicy. Na skutek spadku temperatury wykrapla się kondensat który jest następnie odseparowywany w separatorze cyklonowym.

Seria chłodnic UFK-L obejmuje 9 wielkości dla wydajności od 100 do 5000m3/h z niewyjmowalną wiązką rurek oraz 9 wielkości dla wydajności od 450 do 10500m3/h z wyjmowalną wiązką (odniesione do 7 bar g)

UFK-W_d1

Cechy:
Chłodnica składa się z wyjmowalnego lub zamontowanego na stałe w stalowym płaszczu wymiennika ciepła. Ponadto wszystkie chłodnice są wyposażone w separator cyklonowy. Wymiennik zbudowany jest z wiązki miedzianych rurek. Płaszcz, rury oraz kołnierze wykonane są ze stali.

Literatura:
Chłodnica typ UFK-W (powietrze-woda)