Filtracja cieczy i gazów Donaldson Ultrafilter

Wysokiej jakości urządzenia do filtracji i uzdatniania sprężonego powietrza firmy DONALDSON ULTRAFILTER

   You  tube: https://www.youtube.com/watch?v=dR0LY1pjIhc

  • Osuszacze (chłodnicze, adsorpcyjne, membranowe)
  • Filtry przemysłowe (do sprężonego powietrza/gazów)
  • Filtry procesowe do gazów, pary i cieczy
  • Elementy filtracyjne i zamienniki do filtrów innych producentów
  • Dreny (spusty) kondensatu i separatory woda – olej
  • Aparatura kontrolno-pomiarowa: detektor nieszczelności, miernik wilgotności (punktu rosy)
  • Sorbenty do osuszaczy (środki osuszające sprężone powietrze)
  • Elementy eksploatacyjne i części zamienne

Osuszacze adsorpcyjne zimnoregenerowane (wydajność 5-8750 m3/h)

Osuszacze adsorpcyjne gorącoregenerowane (bezstratne) 0375-13600 (wydajność od 375 - 13600 m3/h) i specjalne wykonania regenerowane ciepłem sprężarki

Osuszacze ziębnicze Buran DC 0020AB – DC 1650AX (wydajność V=20-1650 m3/h)

Osuszacze ziębnicze Boreas DV 3500AP- DV 28500WPT (wydajność 3500-28500 m3/h) z energooszczędnym układem sterowania variopulse (na przekształtniku częstotliwości)

Filtry przemysłowe

Chłodnice sprężonego powietrza i cyklony

Filtry procesowe i wysokociśnieniowe

Wkłady filtracyjne

Separatory woda-olej i dreny kondensatu