DRENY (SPUSTY) KONDENSATU

Sterowane elektronicznie

Dren kondensatu Donaldson Ultrafilter typ Ultramat UFM-D10

Urządzenie UFM-D jest sterowanym elektronicznie, bezstratnym drenem(spustem) kondensatu. Działanie membrany i duże przekroje wewnętrzne zapewniają niezawodny spust kondensatu, nawet w przypadku gdy kondensat jest zanieczyszczony cząstkami stałymi, co zapewnia krótsze czasy i większe bezpieczeństwo pracy w szczególności w bezpośrednim porównaniu z drenami sterowanymi czasowymi lub sterowanymi poziomem.

Dodatkowo, kondensat jest mniej emulguje w porównaniu do sterowanych czasowo zaworów elektromagnetycznych, które rozpylają kondensat. Mniejsza emulgowanie zapewnia lepsze działanie separatorów wodno-olejowych zapewniając dłuższe okresy spełnienia wymogów prawnych dotyczących limitów spustowych oraz niższe koszty eksploatacji! Nie ma straty powietrza podczas przedmuchu, dren pracuje cicho co jest bardzo istotną cechą podczas jego działania w miejscu pracy ludzi

Elektroniczna kontrola drenu monitoruje w sposób ciągły jego prace. Automatyczna reakcja na usterkę oraz styk bezpotencjałowy do zdalnego sterowania, zapewniają bezpieczne działanie urządzenia. Można reagować na usterki zanim staną się oczywiste pojawieniu się kondensatu wodnego w w miejscu wykorzystania systemu sprężonego powietrza.

Zastosowanie:
Drenowanie kondensatu bez strat sprężonego powietrza w:

 • sprężarkach
 • chłodnicach końcowych
 • zbiornikach końcowych
 • filtrach wstępnych i końcowych osuszaczy chłodniczych
 • filtrach wstępnych osuszaczy adsorpcyjnych
 • filtrach usuwających kondensat i olej
 • zagięciach rur

Literatura:

Dren kondensatu typ UFM-D03, D05, D10 (EN)

Dren kondensatu Donaldson Ultrafilter typ Ultramat UFM

Urządzenia UFM-D to sterowane elektronicznie dreny kondensatu nie powodujące strat sprężonego powietrza. Działanie membrany i duże przekroje wewnętrzne na potrzeby drenowania zapewniają niezawodną pracę nawet przy zanieczyszczonych kondensatach z zawartością cząstek stałych. Krótsze czasy przestoju, mniejsze problemy i większe bezpieczeństwo pracy. Dodatkowo kondensat emulguje mniej niż przy użyciu kontrolowanego czasem zaworu elektromagnetycznego, który rozpyla/atomizuje kondensat. Mniejsze emulgowanie skutkuje lepszym funkcjonowaniem separatorów oleju/wody – dłuższe okresy spełniania wymogów prawnych dotyczących limitów spustowych, mniejsze koszty eksploatacji! W związku z tym, że podczas oczyszczania nie występują straty powietrza, dreny pracują cicho – jest to bardzo istotna cecha, podczas gdy dren jest zainstalowany w strefie pracy.

Elektroniczna kontrola drenu monitoruje w sposób ciągły jego prace. Automatyczna reakcja na usterkę oraz styk bezpotencjałowy do zdalnego sterowania, zapewniają bezpieczne działanie urządzenia. Można reagować na usterki zanim staną się oczywiste pojawieniu się kondensatu wodnego w w miejscu wykorzystania systemu sprężonego powietrza.

Zastosowanie:
Drenowanie kondensatu bez strat sprężonego powietrza w:

 • sprężarkach
 • chłodnicach końcowych
 • zbiornikach końcowych
 • filtrach wstępnych i końcowych osuszaczy chłodniczych
 • filtrach wstępnych osuszaczy adsorpcyjnych
 • filtrach usuwających kondensat i olej
 • zagięciach rur

Literatura:

Dren kondensatu typ UFM-D30, D30HP, D130 (EN)

Sterowane pneumatycznie

Sterowany pneumatycznie dren kondensatu Donaldson Ultrafilter typ UFM-P

Sterowany pneumatycznie dren kondensatu, jest przeznaczony do stosowania w obszarach niebezpiecznych narażonych na eksplozję.

Cechy i zalety:

 • niezawodne odprowadzanie dużych ilości kondensatu
 • bezproblemowe odprowadzanie czystego oleju poprzez pomiar poziomu hydrostatycznego
 • praktycznie bez konserwacji
 • łatwy i szybki montaż
 • znakomita bezpieczeństwo działania dzięki dużym otworom drenażowym
 • podwójna pneumatyczna membrana serwozaworowa z długim okresem serwisowania
 • minimalna powierzchnia potrzebna ze względu na małą wysokość urządzenia
 • ręczne sterowanie
 • działanie bez prądu, szczególnie zalecane w niebezpiecznych obszarach

Literatura:

Dren kondensatu pływakowy typ UFM-P

SEPARATORY WODA-OLEJ

Separatory wody i oleju z kondensatu ze sprężonego powietrza Donaldson Ultrafilter typ UFS-SP

Separator wody i oleju z kondensatu ze sprężonego powietrza

Typoszereg UFS-SP/UFS-SP N obejmuje 7 urządzeń: 5 pojedynczych, oraz dwu i cztero członowe.

Opis działania:
W komorze rozprężnej następuje oddzielenie kondensatu od sprężonego powietrza. Następnie cząsteczki zanieczyszczeń podlegają separacji w przedziale sedymentacyjnym, który jest wyjmowany i dzięki temu łatwy do czyszczenia. Filtr koalescencyjny dla separacji oleju w znacznym stopniu przyczynia się do długiej żywotności węgla aktywowanego i do niskich kosztów operacyjnych systemu. Swobodnie płynący olej przez syfon przedostaje się do pojemnika. Woda jest końcowo oczyszczana z oleju w adsorberze zawierającym węgiel aktywowany. Czysta woda, nadająca się do bezpiecznego odprowadzania do kanalizacji, zgodnie z przepisami, jest gotowa do usunięcia z urządzenia.

Węgiel aktywny jest zabezpieczony przez adsorber wstępny. Jasno żółty pływak ostrzega gdy węgiel zaczyna się zatykać przez osad olejowy.

Jakość wody jest sprawdzana wizualnie poprzez porównanie mętności. Kanister może być wymieniany tylko gdy dopływ oleju jest przerwany.

Zastosowanie:
UFS-SP jest separatorem wody i oleju do uzdatniania kondensatu pochodzącego ze sprężonego powietrza

Literatura:

Separatory woda-olej typ UFS-SP

Separator Donaldson Ultrafilter typ UFA-AC

Separator wody i oleju z kondensatu ze sprężonego powietrza

Wszędzie tam gdzie istnieją wymagania dotyzące usuwania kondensatu ze sprężarki używany jest separator oleju/wody ultrafilter internatinal do oczyszczania kondensatu ze sprężonego powietrza z trudnymi do oddzielenia kondensatem np emusji. Ilość akulumowanego kondensatu moze sie zmieniać w zależności od miejsca zainstalowania i okresu.

Zasada fizycznej separacji cząstek gwarantuje jakość filtracji mniejszej niż 5mg/l resztkowej zawartości oleji w wodzie (mierzonej wg ISO 9377-2), która jest zazwyczaj mniejsza niż wartość graniczna określona w przepisach prawnych.

Zasada działania:
W komorze rozprężnej następuje oddzielenie kondensatu od sprężonego powietrza. Następnie cząsteczki zanieczyszczeń podlegają separacji w przedziale sedymentacyjnym, który jest wyjmowalny dzieki temu łatwy do oczyszczenia. W celu uzyskania maksymalnego rozdzielenia, olej wcześniej przekierowywany przez przelew do puszki. Filtr koalescencyjny zmniejszenia zawartości oleju w kondensacie ponownie zanim jest odfiltrowany po zebraniu w wewnętrznym zbiorniku w zbiorniku aktualnego procesu. Oleju i woda są filtrowane osobno z powodu ich różnych rozmiarów cząsteczek, np cząsteczki oleju są zatrzymywane, cząsteczki wody przechodzą przez moduł filtracji. Tak przygotowany kondensat moze być skierowany do kanalizacji bez dodatkowych procedur.

Literatura:

Separator woda-olej typ UFA-AC (EN)