FILTRY DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA/GAZÓW

Filtr Donaldson Ultrafilter DF w wersji Superplus

Filtry Ultra-Filter DF są przeznaczone do przemysłowego uzdatniania sprężonego powietrza lub innych gazów dla różnych zastosowań.

Inteligentną ogólną koncepcję jednostek filtracyjnych charakteryzują następujące cechy:

 • wysoka wydajność
 • skuteczność
 • zwartość
 • łatwość użycia
 • elastyczność
 • bezpieczeństwo

Wydajność poddana walidacji zgodnie z normą ISO 12500-1dla niezawodnej jakości sprężonego powietrza odpowiedniej dla zastosowań zgodnych z normą ISO 8573-1.

Poza oszczędnościami na kosztach poniesionych na energię elektryczną Ekonomizer oferuje dalsze oszczędności dzięki zmianie w odpowiednim czasie zużytych wkładów filtra. Obliczany jest najbardziej korzystny czas dla wymiany wkładu, a wyświetlacz LED sygnalizuje o potrzebie wymiany wkłady wyświetlając komunikat „wymiana wkładu”.

9 rozmiarów Ultra-Filter obejmuje zakres wielkości przepływu od 35 do 1100 m3/h oraz umowną moc sprężania pomiędzy 2 a 120 KW.

Dostępne są trzy wersje:

 • Standard
  (typ z pływakowym drenem kondensatu oraz Ekonometrem/ z wkładem A z zatyczką, bez Ekonometra).
 • Plus
  (pływakowy dren kondensatu oraz Ekonomizerem/ z elementem A z zatyczką i Ekonomizerem).
 • Superplus
  (sterowany poziomem kondensatu dren UFM-D i Ekonomizer).

Wybór odpowiedniego stopnia filtra według typów wkładu filtra S, M, V, B, P, A zapewnia, że odpowiedni produkt do filtracji jest zawsze dostępny dla użytkownika.

Konstrukcja obudowy filtra pozwala na łatwą wymianę wkładu filtra.Misa filtra obraca się lekko przez zamek bagnetowy i może być usunięta razem ze wkładem filtra. Dlatego wymagana przestrzeń serwisowa to tylko kilka centymetrów pod filtrem.

Literatura:

Filtry DF/standard/plus/Superplus

Bruszura filtr DF

Elementy filtra trójstopniowego DF-T (T0050, T0110, T0080)

Filtry trójstopniowe DF-T (DF-Three) są używane do oczyszczania sprężonego powietrza oraz gazów w obszarze zastosowań przemysłowych. Element łączy 3 stopnie oczyszczania w jednym filtrze:

 1. Filtr koalescencyjny do usuwania aerozoli olejowych oraz cząstek stałych,
 2. Adsorber z węglem aktywnym (złoże pakowane) do usuwania par oleju i innych węglowodorów, pozwalający osiągnąć jakość powietrza klasy 1 zgodnie z ISO 8573-1:2010 dla olejów,
 3. Wysokowydajny filtr cząstek stałych pozwalający osiągnąć jakość klasy 1 zgodnie z ISO8573-1:2010 dla cząstek stałych.

Filtr DF-T jest zatem doskonale dostosowany do użytku w miejscu poboru powietrza, gdzie niezbędna jest najwyższa jakość sprężonego powietrza i gdzie dostępna jest jedynie niewielka przestań.

Economizer zintegrowany z obudową filtra wskazuje okres eksploatacji elementu filtracyjnego i sygnalizuje niezbędną wymianę po wygaśnięciu zaprogramowanego czasu użytkowania. Opcjonalnie Economizer wskazuje spadek ciśnienia na filtrze i sygnalizuje osiągnięcie zaprogramowanego limitu określającego konieczność wymiany wkładu. Ponieważ Economizer alarmuje przebicie oleju, doskonale chroni aparaturę przemysłową.

Dzięki połączeniu różnych stopni oczyszczania w jednej obudowie, filtr DF-T jest rozwiązaniem kompaktowym, wymagającym niewielkiej przestrzeni i łatwym w serwisowaniu. 3 rozmiary filtra DF-T pokrywają zakresem wydajności przepływy do 110 Nm³/h w warunkach ciśnienia roboczego 7 bar.

Główne cechy i korzyści:

 • Połączenie sub-mikro filtra, adsorbera z węglem aktywnym oraz wysokowydajnego filtra częstek stałych (klasyfikacja jakości sprężonego powietrza: klasa 1 zgodnie z ISO 8573-1:2010)
 • 3 stopnie oczyszczania w jednym filtrze (oszczędność miejsca do 60% w stosunku do tradycyjnych rozwiązań)
 • Economizer do monitoringu / kontroli elementu filtracyjnego
 • Inteligentna całościowa koncepcja spełniająca wymagania filtra do użytku w miejscu poboru powietrza
 • Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem przepływu (oszczędność kosztów energii)

Element filtracyjny DF-T zaprojektowano i opracowano do zastosowań:

 • Urządzenia laserowe:
  Oczyszczanie gazu tnącego i przedmuchowego
 • Powietrze oddechowe:
  Usuwanie olejów i cząstek stałych, a także zapachów i smaków
 • Aparatura przemysłowa:
  Wytwarzanie sprężonego powietrza wolnego od olejów i cząstek stałych do różnych zastosowań, np. do urządzeń pakujących

Literatura:

Filtr trójstopniowy DF-T

Filtry DXF są przeznaczone do uzdatniania sprężonego powietrza i innych gazów przemysłowych. Specjalna konstrukcja obudowy filtracyjnej i wkładów jak również użyte materiały umożliwiają eksploatację w ekstremalnych warunkach roboczych. Filtry DFX mogą pracować przy wysokich jak i niskich temp.roboczych, a także w warunkach otoczenia przy naprężeniach mechanicznych jak wibracje czy nacisk.

7 rozmiarów filtra DFX pokrywa zakresem wydajności przepływy do 600 Nm3/h (dla sprężonego powietrza) przy ciśnieniu roboczym 25 bar. Przyłącza obudowy występują w rozmiarach od 3/8“ do 2“.

Walidacja skuteczności filtracji zgodnie z normą ISO 12500-1 oraz ISO 12500-3 w celu zapewnienia uzyskania wiarygodnej jakości sprężonego powietrza, zgodnie z normą ISO 8573-1.

Głowne cechy i korzyści:

 • Innowacyjna technologia filtracji, wysoka skuteczność filtracji, niski spadek ciśnienia
 • Obudowa filtracyjna wykonanan z aluminium, zaprojektowana do ciśnienia roboczego 25 bar i temperatury roboczej w zakresie od -20°C do +120°C
 • Do filtracji niekorozyjnych gazów zakwalifikowanych do płynów grupy 2 (gazy niezakwalifikowane jako niebezpieczne) oraz do wybranych niekorozyjnych gazów grupy 1(gazów niebezpiecznych) zgodnie z Dyrektywą PED 97/23/EC
 • Konstrukcja optymalizująca przepływ (oszczędność kosztów energii)

Zastosowanie:

 • Specjalne:
  • Wysoka temperatura
  • Niska temperatura
  • Trudne warunki / montaż na zewnątrz
 • Gazy specjalne:
  • Wybrane gazy grup 1 + 2
  • Gaz ziemny / Biogaz
 • Gazy techniczne:
  • Wytwarzanie gazów
  • Praca z gazami technicznymi
  • Magazynowanie gazów
  • Transport gazów
  • Laboratorium

Literatura:

Filtr do zasosowań specjalnych DFX

Separator cyklonowy Donaldson Ultrafilter DF-C Superplus

Separator cyklonowy przeznaczony jest do usuwania cząstek stałych i cząstek cieczy oraz aerozoli ze sprężonego powietrza i gazów.

Separatory DF-C zostały zaprojektowane do przetwarzania sprężonego powietrza lub gazów w zastosowaniach przemysłowych.

Jednostka oferuje wysoki poziom separacji w dużym zakresie przepływów przy małych stratach ciśnienia. Jest to osiągnięte dzięki innowacyjnemu wirowemu wkładowi oraz obudowie zoptymalizowanej pod kątem przepływu.

Ta seria produktów oferowana jest w 7 różnych obudowach na wielkości przepływu od 50 do 1100m3/h ( odniesione do 7 bar(g)). Dostepne są dwie wersje Standard i Superplus różniące sie drenem.

Separatory cyklonowy jest zgodne z wymogami określonymi w dyrektywie dotyczącej zbiorników ciśnieniowych 97/23/EG.

Dostepne są dwie wersje:

 • Standard
  Typ z czasowo sterowanym drenem kondensatu UFZ
 • Superplus
  Typ sterowany poziomem drenu kondensatu UFM-T

Opis zasady działania:
Strumień powietrza wpadający poprzez innowacyjny wirnik w górnej części obudowy cyklonu jest wprowadzany wszybki ruch obrotowy. Dzięki sile odśrodkowej większe i cięższe cząstki zostają wyrzucone na wewnętrzne ścianki obudowy. Na skutek zetknięcia i tarcia z obudową wytrącają część energii kinetyczneji zsuwają się z mniejszą prędkościa w kierunku dna obudowy. Zebrany na dnie kondensat jest usuwany poprzez dren, podczas gdy oczyszczone, sprężone powietrze jest dostępne dla systemu.

Literatura:

Separator cyklonowy DF-C std i sp V=50-1100m3h

Separator cyklonowy Donaldson Ultrafilter SG-Z Superplus

Stalowy separator cyklonowy przeznaczony jest do uzdatniania sprężonego powietrza i gazów w szczególności do usuwania kondensatu niesionego przez sprężone powietrze.

Separatory cyklonowe SG-Z został zaprojektowany do uzdatniania sprężonego powietrza i gazów w zastosowaniach przemysłowych.Obudowa ze specjalnymi prowadnicami cyklonowymi zapewnia niski spadek ciśnienia przy wysokich przepływach. Separator cyklonowy SG-Z jest dostępny także w wersji superplus, który wyposażony jest w sterowany elektronicznie dren kondensatu. Dodatkowo między drenem kondensatu a obudową zainstalowany jest zawór kulowy.

Ta seria produktów obejmuje 6 różnych obudów na wielkości przepływu od 1650 m3/h. do 15000 m3/h. (odniesione do 7 bar (g))

Cechy i zalety:
Specjalny zawirowywacz sprawia że strumień powietrza zaczyna wirować. Dzięki powstającej w ten sposób sile odśrodkowej, cząstki kondensatu i zanieczyszczenia kierowane są na ścianki separatora a następnie opadają w dół. Specjalna płytka zamontowana w dolnej części zapewnia że kondensat nie jest porywany ponownie przez gaz kierujący się ku wylotowi.

Separatory cyklonowe SG-Z są zgodne z wymogami określonymi w dyrektywie dotyczącej zbiorników ciśnieniowych 87/404/EG.

Literatura:

Separator cyklonowy SG-Z std i sp V=1650-15000m3h(EN)

Separator wody Donaldson Ultrafilter AG-Z Superplus

Aluminiowy separator cyklonowy przeznaczony jest do uzdatniania sprężonego powietrza i gazów w szczególności do usuwania kondensatu niesionego przez sprężone powietrze.

Separatory cyklonowy AG-Z został zaprojektowany do uzdatniania sprężonego powietrza i gazów w zastosowaniach przemysłowych.Obudowa składająca się z trzech części ze specjalnymi prowadnicami cyklonowymi co zapewnia niski spadek ciśnienia przy wysokich przepływach.

Separator AG-Z jest dostępny także w wersji superplus, gdzie wyposażony jest w sterowany elektronicznie dren kondensatu. Dodatkowo między drenem kondensatu a obudową zainstalowany jest zawór kulowy.

Ta seria produktów obejmuje 2 obudowy na wielkości przepływu od 1650 m3/h. do 2250 m3/h. (odniesione do 7 bar (g))

Cechy i zalety:
Stożkowy kształt dolnej części obudowy został zaprojektowany tak aby usuwać niesiony z gazem areosol. Obszar wolny od zawirowań w dolnej części obudowy zapobiega porywaniu kondensatu przez gaz kierujący sie ku wylotowi.

Separatory cyklonowe AG-Z są zgodne z wymogami określonymi w dyrektywie dotyczącej zbiorników ciśnieniowych 97/23/EG.

Literatura:

Separator cyklonowy AG-Z std i sp V=1650-2250m3h

OBUDOWY FILTRÓW DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA/GAZÓW

Obudowa filtra Donaldson Ultrafilter typ SG Standard

Obudowy stalowe standard wyposażone w econometer oraz dren pneumatyczny przeznaczone są do uzdatniania sprężonego powietrza i gazów.
Dzięki modułowej budowie możliwe jest stosowanie różnych elementów filtracyjnych.

Obudowy SG standard przeznaczone są do uzdatniania sprężonego powietrza i gazów w zastosowaniach przemysłowych. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji, oudowy z przyłączami kołnierzowymi zapewniają niski spadek ciśnienia przy wysokich przepływach. W wyposażeniu standardowym znajduje się econometer oraz dren pneumatyczny. Bardzo duży wybór obudów z różnymi przyłączami umożliwia optymalne dopasowanie do parametrów aplikacji, np. wydajności sprężarki. Ta seria produktów obejmuje 13 różnych obudów na wielkości przepływu od 1080m3/godz. do 38400 m3/godz. (odniesione do 7 bar (g) i 20oC).

Obudowy SG standard są zgodne z wymogami określonymi w dyrektywie dotyczącej zbiorników ciśnieniowych 87/404/EG.

Literatura:

Obudowa filtra typ SG std, V=1080-38400m3h, Pmax= 16 bar

Obudowa filtra Donaldson Ultrafilter typ SG Superplus

Obudowy stalowe superplus wyposażone w economizer oraz dren sterowany elektronicznie, przeznaczone są do uzdatniania sprężonego powietrza i gazów.

Obudowy SG superplus przeznaczone są do uzdatniania sprężonego powietrza i gazów w zastosowaniach przemysłowych. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji, obudowy z przyłączami kołnierzowymi zapewniają niski spadek ciśnienia przy wysokich przepływach. W wyposażeniu standardowym znajduje się economizer oraz dren sterowany elektronicznie. Bardzo duży wybór obudów z różnymi przyłączami umożliwia optymalne dopasowanie do parametrów aplikacji, np. wydajności sprężarki. Ta seria produktów obejmuje 13 różnych obudów na wielkości przepływu od 1080m3/h. do 38400 m3/h. (odniesione do 7 bar(g) i 20oC).

Obudowy SG standard są zgodne z wymogami określonymi w dyrektywie dotyczącej zbiorników ciśnieniowych 87/404/EG.

Literatura:

Obudowa filtra SG Superplus V=1080-38400m3h,Pmax=16bar

Obudowa filtra Donaldson Ultrafilter typ AG Standard

Standardowe aluminiowe obudowy filtrów wyposażone w econometr oraz dren pływakowy, przeznaczone są o uzdatniania sprężonego powietrza i gazów.
W związku z modułową budową możliwe jest stosowanie różnych elementów filtracyjnych.

Obudowy AG standard przeznaczone są do uzdatniania sprężonego powietrza i gazów w zastosowaniach przemysłowych. Obudowa składa się z trzech części i dzięki zoptymalizowanej konstrukcji, zapewnia niski spadek ciśnienia przy wysokich przepływach. W wyposażeniu standardowym znajduje się econometer oraz dren pływakowy. Bardzo duży wybór obudów z różnymi przyłączami umożliwia optymalne dopasowanie do parametrów aplikacji, np. wydajności sprężarki.

Ta seria produktów obejmuje 14 różnych obudów na wielkości przepływu od 20 m3/godz. do 2880 m3/godz. (odniesione do 7 bar (g) i 20oC).

Obudowy AG standard są zgodne z wymogami określonymi w dyrektywie dotyczącej zbiorników ciśnieniowych 97/23/EG.

Literatura:

Obudowa filtra AG Standard V=20-2880m3h,Pmax=16bar

Obudowa filtra Donaldson Ultrafilter typ AG Superplus

Aluminiowe obudowy filtrów superplus wyposażone w economizer oraz elektroniczny dren przeznaczone są do uzdatniania sprężonego powietrza i gazów.
Ze względu na modułowa budowę możliwe jest stosowanie różnych elementów filtracyjnych.

Obudowy AG superplus przeznaczone są do uzdatniania sprężonego powietrza i gazów w zastosowaniach przemysłowych. Obudowa składa się z trzech części i dzięki zoptymalizowanej konstrukcji, zapewnia niski spadek ciśnienia przy wysokich przepływach. W wyposażeniu standardardowym znajduje się economizer oraz dren sterowany elektronicznie. Bardzo duży wybór obudów z różnymi przyłączami umożliwia optymalne dopasowanie do parametrów aplikacji, np. wydajności sprężarki.

Ta seria produktów obejmuje 3 różnych obudów na wielkości przepływu od 1440 m3/godz. do 2880 m3/godz. (odniesione do 7 bar (g) i 20oC).

Obudowy AG superplus są zgodne z wymogami określonymi w dyrektywie dotyczącej zbiorników ciśnieniowych 97/23/EG.

Literatura:

Obudowa filtra AG Superplus V=1440-2880m3h,Pmax=16bar

Obudowy filtracyjne do wysokich ciśnień HD są zaprojektowane do oczyszczania sprężonego powietrza i gazów. Ze względu na modułową konstrukcję obudowy użyte mogą być różne elementy filtracyjne.

Obudowy do wysokich ciśnień HD są zaprojektowane do oczyszczania sprężonego powietrza i innych gazów w procesach przemysłowych.

Dwuczęściowa obudowa, ze względu na zoptymalizowaną konstrukcję, oferuje niski spadek ciśnień przy wysokich przepływach.

Duża ilość obudów z różnymi przyłączami pozwala dopasować filtr do wymaganych zastosowań, np. rozmiaru kompresora.

Seria obudów HD sk ada się z 8 różnych rozmiarów o zakresie przepływu od 30 m3/h do 720 m3/h (odniesionych do 7 bar g i 20°C). Obudowy HD obejmują zakres ciśnienia normalnego PN25 do PN 400.

Obudowy HD spełniają wymagania Dyrektywy 97/23/WE dotyczącej urządzeń ciśnieniowych.

Literatura:

Obudowa filtracyjna HD V=30-720m3h,Pmax=25-400bar

ELEMENTY FILTRACYJNE DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA I GAZÓW

DO FILTRA DF

Przekrój filtra objętościowego Donaldson Ultrafilter typ M,S

Filtr objętościowy do usuwania aerozoli wody, oleju oraz cząstek stałych ze sprężonego powietrza i gazów z poświadczoną dokładnoścą filtracji zgodnie z ISO 12500.
Wkłady filtracyjne typu M, S są przeznaczone do uzdatniania sprężonego powietrza lub gazów w zastosowaniach przemysłowych.

Skuteczność poddana została walidacji zgodnie z ISO 12500 pod kątem niezmiennej jakości sprężonego powietrza dostarczanego do aplikacji zgodnie z klasą jakości ISO 8573-1.

Dzięki budowie optymalizowanej pod kątem przepływu, medium filtra oraz zaawansowanej technologii produkcji, spadek ciśnienia jest zminimalizowany przy stale wysokiej skuteczności filtracji.

Materiał wkładów filtracyjnych typu M i S ma trójwymiarową strukturę zbudowaną z mikrowłókien poliestrowych cechujących się pokryciem borokrzemianem włóknem szklanym, które pracują nad odrzucaniem oleju i wody.

Poprzez wykorzystanie wielu mechanizmów filtracji takich jak retencja przez bezpośrednie zderzenie, efekt rękawa, czy dyfuzję, wyłapywane są aerozole i cząstki stałe aż do rozmiaru 0.01 µm.

Zastosowanie:
Filtr M,S może być wykorzystywanyw następujących gałęziach przemysłu:

 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Produkcja maszyn
 • Technologia wentylacji
 • Przemysł spożywczy
 • Produkcja napojów
 • Przemysł procesowy (oprzyrządowanie oraz powietrze sterujące).

Literatura:

Filtr objętościowy M,S

Filtr objętościowy Donaldson Ultrafilter typ V

Filtr objętościowy do usuwania aerozoli wody, oleju oraz cząstek stałych ze sprężonego powietrza i gazów z poświadczoną dokładnością filtracji zgodnie z ISO 12500-1 oraz ISO 5011.

Wkłady filtracyjne typu V są przeznaczone do uzdatniania sprężonego powietrza lub gazów w zastosowaniach przemysłowych.

Skuteczność poddana została walidacji zgodnie z ISO 12500 pod kątem niezmiennej jakości sprężonego powietrza dostarczanego do aplikacji zgodnie z ISO 8573-1.

Dzięki budowie optymalizowanej pod kątem przepływu, medium filtra oraz zaawansowanej technologii produkcji, spadek ciśnienia jest zminimalizowany przy stale wysokiej skuteczności filtracji.

Materiał wkładów filtracyjnych typuV ma trójwymiarową strukturę zbudowaną z mikrowłókien poliestrowych cechujących się hydro i oleofobowością.

Poprzez wykorzystanie wielu mechanizmów filtracji takich jak retencja przez bezpośrednie zderzenie, efekt rękawa, czy dyfuzję, wyłapywane są aerozole i cząstki stałe.

Zastosowanie:
Filtr objętościowy może być wykorzystywany w następujących gałęziach przemysłu:

 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Produkcja maszyn
 • Technologia wentylacji
 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł malarski
 • Produkcja napojów
 • Produkcja aparatury procesowej i pomiarowej oraz powietrze sterujące

Literatura:

Filtr objętościowy V

Filtr wstępny Donaldson Ultrafilter typ Ultraporex B

Filtr wstępny do usuwania oleju, wody i cząstek stałych.
Efektywna filtracja 100% dla danej wielkości porów.

Filtr wstępny Ultraporex® zbudowany jest z wysoko porowatego spieku brązu. Zapewnia skuteczną filtrację cząstek stałych oraz cieczy.

Dzięki wykorzystaniu różnych mechanizmów filtracji, takich jak zderzenie bezpośrednie, efekt sita oraz mechanizmy dyfuzyjne, ciekłe aerozole oraz cząstki stałe o rozmiarze od 25μm są zatrzymywane poprzez medium filtra. Wysokiej jakości spiek brązu gwarantuje nie tylko wysoką wydajność i pojemność medium ale umożliwia także regenerację wkładu.

Zastosowania:
Filtr Ultraporex może być stosowany w następujących aplikacjach:

 • Usuwanie cząstek stałych za separatorem cyklonowym
 • Centralna filtracja wstępna w sprężar-kowniach
 • Usuwanie większych ilości kondensatu
 • Filtr wstępny przed filtrami “M” i “S”
 • Aplikacje z agresywnym kondensatem

Literatura:

Filtr objętościowy B

Filtr wstępny DOnaldson Ultrafilter typ Ultrapoly P

Filtr wstępny do usuwania zanieczyszczeń stałych z gazów.

Filtr wstępny Ultrapoly jest filtrem w którym jako medium zastosowano wysoce porowaty, spiekany polietylen. Nawet najdrobniejsze cząstki pyłówi innych zanieczyszczeń są efektywnie zatrzymywane na powierzchni oraz w całej objętości medium filtra.

Dzięki wykorzystaniu klilku mechanizmów filtracji takich jak efekt sita i zderzenie bezpośrednie usuwane są zanieczyszczenia o rozmiarze 25μm i większe.

Zastosowania:
Filtr Ultrapoly jest wykorzystywany w następujących gałęziach przemysłu:

 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Przetwórsstwo tworzyw sztucznych
 • Produkcja maszyn
 • Przemysł spożywczy
 • Produkcja napojów
 • Produkcja aparatury procesowej i pomiarowej oraz powietrze sterujące

Literatura:

Filtr wstępny Ultrapoly P

Przekrój przez filtr Donaldson Ultrafilter typ Ultrac A

Filtr adsorbujący pary oleju, węglowodorów i zapachów

Filtr Ultrac A jest filtrem dwustopniowym. Stopień adsorpcji eliminuje pary oleju, węglowodory i zapachy dzięki zastosowaniu węgla aktywnego. Cząstki stałe są usuwane w filtrze wgłębnym, zbudowanym z mikrowłokien w formie maty. Mata i siatka wspierająca ze stali nierdzewnej sprawiają, że oba stopnie filtra są odpowiednio mocno zamocowane.

Specjalny wkład odpowiedzialny jest za optymalną dystrybucję przepływu od wewnątrz do zewnątrz. Zapewnia to minimalny spadek ciśnienia i pełne wykorzystanie materiału filtracyjnego. Przy odpowiedniej filtracji wstępnej (patrz „zalecana filtracja wstępna”) resztkowa zawartość oleju jest na poziomie < 0,003 mg/m³. Zastosowanie:
Filtr Ultrac®jest wykorzystywany w następujących gałęziach przemysłu:

 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Wytwarzanie powietrza do oddychania
 • Filtracja wstępna powietrza sterylnego
 • Maszyny napełniające
 • Przemysł spożywczy
 • Maszyny pakujące
 • Produkcja napojów
 • Produkcja aparatury procesowej i pomiarowej oraz powietrze sterujące

Literatura:

Filtr Ultrac A

DO FILTRA DFX DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH

Przekrój przez element filtracyjny Donaldson Ultrafilter typ AX

Filtr AX jest filtrem dwustopniowym. Stopień adsorpcji eliminuje pary oleju, węglowodory i zapachy dzięki zastosowaniu węgla aktywnego. Cząstki stałe są usuwane w filtrze wgłębnym, zbudowanym z mikrowłokien w formie maty.Dodatkowo, mata i siatka wspierająca ze stali nierdzewnej sprawiają, że oba stopnie filtra są odpowiednio mocno zamocowane.

Przy odpowiedniej filtracji wstępnej (patrz „zalecana filtracja wstępna”) osiągana resztkowa zawartość oleju jest na poziomie < 0,003 mg/m³. Walidacja skuteczności filtracji zgodnie z normą ISO 12500-2 w celu zapewnienia uzyskania wiarygodnej klasy jakości sprężonego powietrza, zgodnie z normą ISO 8573-1. Cechy i korzyści:

 • Filtr z węglem aktywnym z wbudowanym filtrem cząstek eliminujący pary oleju, węglowodory i nieprzyjemne zapachy jak również cząstki ze sprężonego powietrza i gazów z grupy 2 i wybranych gazów z grupy 1 (niebezpieczne gazy) zgodnie z Dyrektywą Ciśnieniową 97/23/EC.
 • Innowacyjna technologia filtracji; wysoka pojemność adsorpcji i stopień retencji przy niskiem ciśnieniu rożnicowym
 • Walidacja skuteczności filtracji zgodnie z normą ISO 12500; niezmienne osiągnięcie jakości sprężonego powietrza zgodnie z ISO 8573-1
 • Budowa zoptymalizowa pod kątem przepływiu, minimalnej straty ciśnienia dla zapewnienia ekonomicznego oczyszczania sprężonego powietrza(oszczędność kosztów energii)

Zastosowanie:

 • Specjalne
  • Wysoka temperatura
  • Niska temperatura
  • Trudne warunki / montaż na zewnątrz
 • Gazy techniczne
  • Wytwarzanie gazów
  • Praca z gazami technicznymi
  • Magazynowanie gazów
  • Transport gazów
  • Laboratorium
 • Gazy specjalne
  • Wybrane gazy grup 1 + 2
  • Gaz ziemny / Biogaz

Literatura:

Element filtracyjny typ AX (EN)

Przekrój przez element filtracyjny Donaldson Ultrafilter typ MX

Wkłady filtracyjne typu MX są przeznaczone do uzdatniania sprężonego powietrza lub gazów w zastosowaniach przemysłowych.

Skuteczność poddana została walidacji zgodnie z ISO 12500 pod kątem niezmiennej jakości sprężonego powietrza dostarczanego do aplikacji zgodnie z klasą jakości ISO 8573-1.

Dzięki budowie optymalizowanej pod kątem przepływu, medium filtra oraz zaawansowanej technologii produkcji, spadek ciśnienia jest zminimalizowany przy stale wysokiej skuteczności filtracji.

Materiał wkładów filtracyjnych typu MX posiada trójwymiarową strukturę zbudowaną z mikrowłókien poliestrowych cechujących się pokryciem borokrzemianem włóknem szklanym, które pracują nad odrzucaniem oleju i wody.
Poprzez wykorzystanie wielu mechanizmów filtracji takich jak retencja przez bezpośrednie zderzenie, efekt rękawa, czy dyfuzję, wyłapywane są aerozole i cząstki stałe aż do rozmiaru 0.01 µm.

Cechy i korzyści:

 • Filtr koalescencyjny do usuwania aerozoli wody, oleju oraz cząstek ze sprężonego powietrza i gazów z grupy 2 i wybranych gazów z grupy 1 (niebezpieczne gazy) zgodnie z Dyrektywą Ciśnieniową 97/23/EC
 • Innowacyjna technologia filtracji; plisowany media filtracyjne dla niezawodnego osiągnięcia wysokiego stopnia retencji przy niskiem ciśnieniu rożnicowym
 • Walidacja skuteczności filtracji zgodnie z normą ISO 12500; niezmienne osiągnięcie jakości sprężonego powietrza zgodnie z ISO 8573-1
 • Budowa zoptymalizowa pod kątem przepływiu, minimalnej straty ciśnienia dla zapewnienia ekonomicznego oczyszczania sprężonego powietrza(oszczędność kosztów energii)

Zastosowanie:

 • Specjalne
  • Wysoka temperatura
  • Niska temperatura
  • Trudne warunki / montaż na zewnątrz
 • Gazy techniczne
  • Wytwarzanie gazów
  • Praca z gazami technicznymi
  • Magazynowanie gazów
  • Transport gazów
  • Laboratorium
 • Gazy specjalne
  • Wybrane gazy grup 1 + 2
  • Gaz ziemny / Biogaz

Literatura:

Element filtracyjny typ MX (EN)

Przekrój przez element filtracyjny Donaldson Ultrafilter typ SX

Wkłady filtracyjne typu MX są przeznaczone do uzdatniania sprężonego powietrza lub gazów w zastosowaniach przemysłowych. W porównaniu do elementu filtracyjnego typ MX cechuje sie większym upakowaniem włokien co przekłada sie na dokładność i spadek ciśnienia.

Skuteczność poddana została walidacji zgodnie z ISO 12500 pod kątem niezmiennej jakości sprężonego powietrza dostarczanego do aplikacji zgodnie z klasą jakości ISO 8573-1.

Dzięki budowie optymalizowanej pod kątem przepływu, medium filtra oraz zaawansowanej technologii produkcji, spadek ciśnienia jest zminimalizowany przy stale wysokiej skuteczności filtracji.

Materiał wkładów filtracyjnych typu MX posiada trójwymiarową strukturę zbudowaną z mikrowłókien poliestrowych cechujących się pokryciem borokrzemianem włóknem szklanym, które pracują nad odrzucaniem oleju i wody.
Poprzez wykorzystanie wielu mechanizmów filtracji takich jak retencja przez bezpośrednie zderzenie, efekt rękawa, czy dyfuzję, wyłapywane są aerozole i cząstki stałe aż do rozmiaru 0.01 µm.

Cechy i korzyści:

 • Filtr koalescencyjny do usuwania aerozoli wody, oleju oraz cząstek ze sprężonego powietrza i gazów z grupy 2 i wybranych gazów z grupy 1 (niebezpieczne gazy) zgodnie z Dyrektywą Ciśnieniową 97/23/EC
 • Innowacyjna technologia filtracji; plisowany media filtracyjne dla niezawodnego osiągnięcia wysokiego stopnia retencji przy niskiem ciśnieniu rożnicowym
 • Walidacja skuteczności filtracji zgodnie z normą ISO 12500; niezmienne osiągnięcie jakości sprężonego powietrza zgodnie z ISO 8573-1
 • Budowa zoptymalizowa pod kątem przepływiu, minimalnej straty ciśnienia dla zapewnienia ekonomicznego oczyszczania sprężonego powietrza(oszczędność kosztów energii)

Zastosowanie:

 • Specjalne
  • Wysoka temperatura
  • Niska temperatura
  • Trudne warunki / montaż na zewnątrz
 • Gazy techniczne
  • Wytwarzanie gazów
  • Praca z gazami technicznymi
  • Magazynowanie gazów
  • Transport gazów
  • Laboratorium
 • Gazy specjalne
  • Wybrane gazy grup 1 + 2
  • Gaz ziemny / Biogaz

Literatura:

Element filtracyjny typ SX (EN)

Przekrój przez element filtracyjny Donaldson Ultrafilter typ VX

Wkłady filtracyjne typu VX są przeznaczone do uzdatniania sprężonego powietrza lub gazów w zastosowaniach przemysłowych.

Skuteczność poddana została walidacji zgodnie z ISO 12500 pod kątem niezmiennej jakości sprężonego powietrza dostarczanego do aplikacji zgodnie z klasą jakości ISO 8573-1.

Dzięki budowie optymalizowanej pod kątem przepływu, medium filtra oraz zaawansowanej technologii produkcji, spadek ciśnienia jest zminimalizowany przy stale wysokiej skuteczności filtracji.

Materiał wkładów filtracyjnych typu VX posiada trójwymiarową strukturę zbudowaną z mikrowłókien poliestrowych które pracują nad odrzucaniem oleju i wody.

Poprzez wykorzystanie wielu mechanizmów filtracji takich jak retencja przez bezpośrednie zderzenie, efekt rękawa, czy dyfuzję, wyłapywane są aerozole i cząstki stałe.

Cechy i korzyści:

 • Filtr koalescencyjny do usuwania aerozoli wody, oleju oraz cząstek ze sprężonego powietrza i gazów z grupy 2 i wybranych gazów z grupy 1 (niebezpieczne gazy) zgodnie z Dyrektywą Ciśnieniową 97/23/EC
 • Innowacyjna technologia filtracji; medium filtracyjne z wysoką pojemnościa na zanieczyszczenia; osiągnięcia wysokiego stopnia retencji przy niskiem ciśnieniu rożnicowym
 • Walidacja skuteczności filtracji zgodnie z normą ISO 12500; niezmienne osiągnięcie jakości sprężonego powietrza zgodnie z ISO 8573-1
 • Budowa zoptymalizowna pod kątem przepływu, minimalnej straty ciśnienia dla zapewnienia ekonomicznego oczyszczania sprężonego powietrza(oszczędność kosztów energii)

Zastosowanie:

 • Specjalne
  • Wysoka temperatura
  • Niska temperatura
  • Trudne warunki / montaż na zewnątrz
 • Gazy techniczne
  • Wytwarzanie gazów
  • Praca z gazami technicznymi
  • Magazynowanie gazów
  • Transport gazów
  • Laboratorium
 • Gazy specjalne
  • Wybrane gazy grup 1 + 2
  • Gaz ziemny / Biogaz

Literatura:

Element filtracyjny typ VX (EN)

STERYLNE POWIETRZE

OBUDOWY FILTRA

Obudowa Donaldson Ultrafilter typ P-EG

Obudowy filtrów P-EG przeznaczone są do uzdatniania sprężonego powietrza i gazów technicznych w zastosowaniach przemysłowych. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji, zapewniają niski spadek ciśnienia przy wysokich przepływach. Bardzo duży wybór obudów z różnymi przyłączami umożliwia optymalne dopasowanie do parametrów aplikacji.

Ta seria produktów obejmuje 18 różnych obudów dla przepływu od 60 do 23040 Nm3/h odniesione do 7 bar(g). Specjalne połączenie opracowane przez Donaldson gwarantuje, że wkłady filtra będą bezpiecznie zamocowane przez cały czas. Dzięki modułowej budowie możliwe jest stosowanie różnych elementów filtracyjnych w tej obudowie. Oznacza to że jeżeli zmienią się potrzeby, możliwa będzie adaptacja filtra.

Obudowy P-EG są zgodne z wymogami określonymi w dyrektywie dotyczącej zbiorników ciśnieniowych 97/23/EG.

Cechy i korzyści:

 • Wysokiej jakości konstrukcja ze stali nierdzewnej
 • Niesamowicie niski spadek ciśnienia
 • Różne typy połączeń
 • Przepływ od 60m3/h do 23000m3/h

Literatura:

Obudowa ze stali nierdzewnej typ P-EG

Obudowa Donaldson Ultrafilter typ PG-EG

Obudowy filtrów PG-EG przeznaczone są do uzdatniania sprężonego powietrza i innych gazów technicznych. W zestawieniu z różnymi elementami filtracyjnymi Donaldson zapewniają optymalne rozwiązania dla wymogów niemalże każdej aplikacji.

Typoszereg pojedynczych PG-EG stanowi 6 różnej wielkości obudów dla przepływów pracy od 7,5 do 360m3/h (przy ciśnieniu absolutnym 1 bar ).

Obudowy wyposażone są w przyłącza trójklamrowe, dodatkowe typy przyłączy dostępne są na życzenie. Powierzchnia jest elektropolerowana do Ra<0,8µm. Cechy i korzyści:

 • Elektropolerowane Ra < 0,8 µm
 • Konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej 1.4404
 • Konstrukcja zgodna z regulacjami:
  • Kodeks FDA CFR regulacji federalnych Tytuł 21
  • Dyrektywa urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC
  • 3-A standardy sanitarne (Wersja Superplus) dla USA
  • Regulacja ramowa 1935/2004/EC

Literatura:

Obudowa ze stali nierdzewnej typ PG-EG 0006-0192

Obudowa Donaldson Ultrafilter typ P-BE

Obudowa filtra do napowietrzania i odpowietrzania sterylnych zbiorników zasobnikowych oraz pojemników przeznaczonych do transportu.

Filtry do napowietrzania i odpowietrzania z serii produktów wentylujących P-BE mają na celu zapewnienie 100% sterylności podczas przechowywania produktów farmaceutycznych, pojemników z wodą destylowaną, jedzeniem, chemikaliami, oraz/lub odpowietrzaniem fermentatorów.
Przyjazne dla użytkownika dwuczęściowe obudowy posiadają zabezpieczenie przed chlapaniem zapobiegające przedostawaniu się płynów do medium filtra i tym samym jego uszkodzeniu.

Szeroki wybór rozmiarów obudów pozwala przystosować filtr dokładnie do danego zastosowania. W serii tych produktów można znaleźć 12 wielkości obudów dla różnego natężenia przepływu od 4,5 do 2,010 m3/h przy 1 bar. Dzięki modułowemu rozwiązaniu firmy Donaldson-Ultrafilter w obudowie można zamontować różne rodzaje wkładów. Zakres wkładów obejmuje filtry sterylne wgłębne oraz hydrofobowe polipropylenowe lub teflonowe filtry membranowe o stopniu filtracji do 0,01µm.

Literatura:

Obudowa ze stali nierdzewnej typ P-BE

WKŁADY FILTRACYJNE

Element filtracyjny Donaldson Ultrafilter typ (P)-SRF N

Filtr P-SRF N jest plisowanym filtrem wgłębnym z rdzeniem, rekawem oraz końcówkami wykonanym są ze stali nierdzewnej. Stopień retencji jest > 99,99998% odniesione do 0.2μm i > 99,9999998% odniesione do 0.02μm.

Borosilikatowe medium filtra ma strukturę trójwymiarową, jest obojętne chemicznie i opracowane specjalnie dousuwania zanieczyszczających bakterii i wirusów. Medium filtra jest hydrofobowe i zapewnia dużą pojemność na zanieczyszczenia przy niskim spadku ciśnienia i dużym przepływie. P-SRF N został opracowany do bezpiecznej i sterylnej filtracji sprężonego powietrza i innych gazów procesowych. Wkład filtra spełnia wysokie wymagania w przemysle spożywczym (mleczarnie, przetwarzanie żywności, napoje ) oraz farmaceutycznej i działa niezawodnie nawet w ekstremalnych warunki pracy.

Elementy filtracyjne w których nie wystepuje zjawiska uwalniania włokien są wytwarzane zgodnie z wymaganiami UE i USA dotyczącymi dopuszczenia do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR (Code of Federal Regulations) Tytuł 21 oraz 1935/2004/EC. Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej pozwala na ponad 100 możliwych cykli sterylizacji w określonych warunkach.

Zastosowania:
Sterylny filtr P-SRF N został zaprojektowany do filtracji:

 • sprężonego powietrza
 • dwutlenku węgla
 • powietrza fermantacyjnego
 • wentylacji zbiorników
 • gazów technicznych

Literatura:

Element filtacyjny typ (P)-SRF N(EN)

Element filtracyjny Donaldson Ultrafilter typ P-BE

Filtr P-BE jest filtrem wgłębnym z wsparciem zewntrznym i wewnętrznym oraz końcówkami wykonanym są ze stali nierdzewnej. Stopień retencji wynosi 99,999% odniesione do 0.2μm. Borosilikatowe medium filtra ma strukturę trójwymiarową o przestrzeni pustej równej 95%. Zapewnia to dużą pojemność na zanieczyszczenia przy niskim spadku ciśnienia i dfużyem przepływie. Medium filtra jest hydrofobowe.

Elementy filtracyjne w których nie wystepuje zjawiska uwalniania włokien są wytwarzane zgodnie z wymaganiami FDA dotyczącymi dopuszczenia do kontaktu z żywnością zgodnie z CFR ( Code of Federal Regulations) Tytuł 21. Sterylny elementy filtracyjny P-BE zapewnia bezpieczną i powtarzalną produkcje.

Zastosowania:
Filtracja powietrza i gazów:

 • Wentylacja zbiorników
 • Sprężone powietrze
 • Dwutlenek węgla
 • Powietrze fermentacyjne
 • Gazy techniczne

Literatura:

Element filtacyjny typ (P)-BE (EN)

URZĄDZENIE DO WYTWARZANIA STERYLNEGO POWIETRZA

Donaldson Ultrafilter opracował rozwiązanie specjalne dla instalacji, w których wymagane jest sterylne powietrze nie zawierające zanieczyszczeń ani bakterii. Jest nim urządzenie do jego wytwarzania o nazwie P-SLF.U. Oferowane jest w 8 różnych wielkościach, co umożliwia wytwarzanie sterylnego powietrza w ilości od 30 do 900m3/godz. Urządzenia do wytwarzania sterylnego powietrza oferujemy w wersji przenośnej i stacjonarnej. P-SLF jest wykorzystywany w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym oraz kosmetycznym.

Urządzenie typu P-SLF to urządzenie o zwartej budowie, składające się z filtrów wstępnych oraz sterylnych, połączone z dmuchawą niskociśnieniową.

Wytworzone przez urządzenie powietrze sterylne jest wprowadzane do zbiornika w warunkach niskiego nadciśnienia. Ciągła wymiana powietrza uniemożliwia wlot bakterii, wirusów i innych zanieczyszczeń z otoczenia.

Główne cechy i zalety:

 • Mobilna jednostka do sterylnej filtracji powietrza
 • Przepływa do 900 m3/ h
 • Możliwość sterylizacji parą nasyconą

Literatura:

Urządzenie do wytwarzania sterylnego powietrza P-SLF Box

UKŁAD PRZYGOTOWANIA POWIETRZA ODDECHOWEGO

Donaldson Ultrafilter typ Ultrapure ALG20

Układ przygotowania powietrza oddechowego z timerem

Ultrapure ALG 20 jest stosowane wtedy gdy powietrze do oddychania jest zanieczyszczone w wyniku procesu, na przykład podczas piaskowania, lakierowania, produkcji farby, w przemyśle chemicznym i przetwórstwie tworzyw sztucznych, oraz miejscach pracy w których jakośc powietrza jest zaburzona. Jeżeli sprężone powietrze jest centralnie wstępnie uzdatniane i nie zawiera CO2 ani CO (w ilościach szkodliwych dla zdrowia), urządzenie Ultrapure ALG 20 z dwoma lub trzema stopniami filtracji jest wykorzystywane jako dodatkowe rozwiązanie dedykowane uzdatnianiu powietrza oddechowego. Urządzenie instalowane jest zazwyczaj na końcu linii sprężonego powietrza, zapewniając przepływ powietrza oddechowego dla maksymalnie 4 osób – przepływ 60m3/h (maksymalnie 90m3/h).

Ultrapure ALG 20 w wersji standardowej zawiera dokładny mikrofiltr typu S oraz filtr z węglem aktywnym A. W przypadku gorszej jakości sprężonego powietrza możliwe jest zakupienie zestawu z mikrofiltrem wstępnym typu M jako trzeci stopnień filtracji. Kondensat jest usuwany poprzez mechaniczny dren pływakowy i gromadzony w zbiorniku kondensatu na zewnątrz urządzenia. Zintegrowany Economizer określa i wskazuje najbardziej bezpieczny moment na wymianę wkładu filtra. Pod względem cząstek stałych i oleju w sprężonym powietrzu, system Ultrapure ALG 20 spełnia wymogi 1 klasy jakości. Zintegrowany regulator może pracować w zakresie ciśnienia wlotowego od 0.5 bara do maksymalnie 16 bar.

Literatura:

Ultrapure ALG 20 układ przygotowania powietrza oddechowego (EN)

ADSORBER PAR OLEJU

Absorber oleju Donaldson Ultrafilter typ Ultrasorp AKC

Adsorber par oleju z węglem aktywnym i wbudowanym wskaźnikiem jego zużycia

Wstępnie oczyszczone i osuszone sprężone powietrze (warunki konieczne na wlocie) jest doprowadzane przez dyfuzor do wlotu adsorbera. Następnie dyfuzor rozprasza strumień tak aby możliwie równomiernie przepływał przez złoże węgla aktywnego. Przepływ odbywa się od góry do dołu. Węgiel aktywny adsorbuje pary oleju i węglowodory pozostawiając wysoce oczyszczone sprężone powietrze. Powietrze przepływa następnie przez dolny dyfuzor i jest wyprowadzane ze zbiornika do instalacji i końcowego punktu użytkowania. Za pomocą specjalnego wskażnia oleju na wylocie z adsorbera, zużycie aktywnego węgla może być sprawdzane w każdym czasie.

Literatura:

Ultrasorp AKC Typ 0005 do 8750 Adsorber par oleju