Osuszacze chłodnicze

Osusacz chłodniczy Donaldson typ BURAN

BURAN

Osuszacz chłodniczy o przepływach od 20 do 1650m3/h

Osuszacze sprężonego powietrza typu Buran osuszają powietrze aby zapobiec wykropleniu się wody i korozji. Umieszczone w zwartej solidnej obudowie są wyposażone w elektroniczny, sterowany poziomem dren kondensatu oraz wskaźnik informujący o wartości osiągniętego punktu rosy. Aluminiowy wymiennik ciepła spełnia trzy funkcje jednocześnie: wymiennika ciepła powietrze-powietrze, wymiennika ciepła czynnik chłodniczy-powietrze, separatora wody. Dzięki temu udało się uzyskać szczególnie zwartą zabudowę.

Zasada działania:
Sprężone powietrze jest podawane do osuszacza i najpierw w wymienniku ciepła powietrze-powietrze przechodzi proces wstępnego schłodzenia przez wychodzące osuszone zimne powietrze. Wstępnie schłodzone powietrze przechodzi dalej przez wymi-ennik ciepła czynnik chłodniczy-powietrze, gdzie jest jeszcze bardziej schładzane aż do osiągniecia wymaganego punktu rosy. Wilgoć zawarta w powie-trzu ulega wykropleniu, zbiera się i zostaje usunięta automatycznie. W ostatnim etapie zimne osuszone powietrze przechodzi przez wylotową stronę wymiennika ciepła powietrze-powietrze, gdzie jest podgrzewane przez podawane do osuszacza ciepłe wilgotne powietrze. Proces ten oszczędza energię i zapobiega wykraplaniu się wilgoci w systemie za osuszaczem.

Wydajność ziębnicza cyklu chłodzenia:

 • BURAN Modele DC 0020 – DC 0850 AB – sterowana przez obejście (bypass) gazu gorącego, co zapewnia niezawodne działanie nawet w warunkach obciążenia częściowego.
 • BURAN Modele 1000AX – DC 1650 AX – sterowana przez kontroler mikroprocesowrowy dla zapewnienia oszczędności energii do 90% i niezawodnego działania w warunkach obciążenia częściowego.

Zalety:

 • Niskie koszty działania – dzięki nowej koncepcji budowy wymiennika ciepła straty ciśnienia zostały sprowadzone do minimum a koszty działania pozostają na bardzo niskim poziomie przez cały okres funkcjonowania urządzenia. Dzięki obniżeniu strat ciśnienia udało się jeszcze bardziej poprawić sprawność energetyczną. Średnie straty ciśnienia są o 22 % niższe niż w przypadku poprzedniego typoszeregu osuszaczy
 • Jasny, przejrzysty panel kontrolny – zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika – umożliwia sprawdzenie stanu pracy osuszacza na pierwszy rzut oka:
  • Temperatura punktu rosy jest wyraźnie wyświetlona na 10. pozycyjnym wskaźniku diodowym
  • Prosty wyświetlacz diodowy dla trybu pracy, alarmu i funkcji wentylatora
  • Ustawialny alarm punktu rosy
 • Prosta obsługa – Dzięki zwartej budowie osuszacze sprężonego powietrza Buran wyróżniają się łatwością obsługi i utrzymania w ruchu:
  • Wszystkie podłączenia są dostępne z jednej strony urządzenia (wlot i wylot sprężonego powietrza, podłączenie zasilania elektrycznego, dren kondensatu i jego kontrolka)
  • Łatwy dostęp do głównych podzespołów osuszacza
  • Krótki czas interwencji serwisowych

Literatura:

Osuszasz Buran Broszura

Donaldson_Buran_osuszacz_ziebniczy_V =1000-1650 m3/h

Buran Typ DC 0020 AB - DC 0850 AB V = 20-850 m3/h (EN)

Buran Typ 1000 AX - DC 1650 AX, V = 1000-1650 m3/h (EN)

Osuszacz chłodniczy Donaldson typ Boreas Variopulse

BOREAS VARIOPULSE

Chłodniczy osuszacz sprężonego powietrza do średnich i dużych przepływów od 1800 do 28500m3/h

Sprężone powietrze, które ma być uzdatnione, jest wprowadzane do osuszacza chłodniczego i wstępnie schładzane w wymienniku ciepła typu powietrze-powietrze. Takie wstępne schłodzenie odbywa się przeciwprądowo względem odprowadzanego, zimnego sprężonego powietrza, a więc odbywa się bez doprowadzania dodatkowej energii. Następniepowietrze jest dochładzane do poziomu ciśnieniowegopunktu rosy. Odbywa się to w wymienniku ciepła typuczynnik chłodniczy-powietrze z obiegiem czynnikachłodniczego. Podczas całego procesu schładzania ze sprężonego powietrza wytrąca się wilgoć w postaci kondensatu, który jest automatycznie odprowadzanyprzez dren. Następnie uzdatnione sprężone powietrze jest podgrzewane w wymienniku ciepła powietrze-powietrze, w którym używane jest ciepłe, sprężone powietrze wprowadzane do osuszacza.

VARIOPULSE – dwie metody regulacji wydajności obiegu czynnika chłodzącego – jeden cel: Oszczędność energii

Sterowanie ciśnieniem ssania (modele DV 1800 AP – DV 2800 AP)
W warunkach częściowego obciążenie wydajność obiegu czynnika chłodniczego regulowana jest poprzez sterowanie ciśnieniem ssania. Przewód ssący sprężarki chłodniczej jest zamykany w taki sposób, żeby tylko niewielka część czynnika chłodniczego przepływała przez obejście do sprężarki. Dzięki temu sprężana jest mniejsza ilość czynnika chłodniczego niż przy obciążeniu szczytowym, co oznacza, że zużywa się znacznie mniej energii.

Sterowanie przemiennikiem częstotliwości (modele DV 3500 AP – DV 28500 WPT Twin)
Prędkość jednej ze sprężarek chłodniczych jest regulowana przez system sterowania za pomocą przemiennika częstotliwości. Pozostałe kompresoty chłodnicze są włączone jest taka potrzeba (obciążenie częściowe lub pełne).

Dzięki zastosowaniu tych dwóch koncepcji sterowania oraz sterownika Variopulse, zużycie energii spada liniowo proporcjonalnie do obciążenia osuszacza aż do 90% przy obciążeniu zerowym. Dzięki temu uzyskuje się wyjątkowo niskie zużycie energii przy obciążeniach zerowych, niepełnych oraz szczytowych.

Cechy i zalety:

 • Sterownik Variopulse jako standardowewyposażenie
 • Stale podświetlony wyświetlacz wielofunkcyjny
 • Stały ciśnieniowy punkt rosy bez dużych wahań
 • Pobór mocy zależny od obciążenia, redukcja nawet do 90% w stosunku do nominalnego poboru
 • Aluminiowy wymiennik ciepła
 • Dren kondensatu Ultramat UFM-T100 sterowany poziomem
 • Interfejs CAN-BUS do zdalnego monitorowania oraz odczytu danych przy użyciu laptopa jako standardowe wyposażenie
 • Wybór jednostki temperatury na wyświetlaczu: °C albo °F
 • Bocznik gorącego gazu bez strat energii
 • Wysoka nadmiarowa sprawność cieplna dzięki zastosowaniu przyjaznego dla środowiska czynnika chłodniczego R-134a

Wyświetlacz wielofunkcyjny:

 • Aktualna wartość ciśnieniowego punktu rosy
 • Tryb pracy Normalny / Letni / Automatyczny
 • Zużycie energii w stosunku do całkowitego okresu użytkowania
 • Komunikaty alarmowe
 • Historia alarmów
 • Termin kolejnego przeglądu konserwacyjnego
 • Stan pracy drenu kondensatu
 • Czas pracy
 • Stan sprężarki chłodniczej (załączona /wyłączona)
 • Bieżące zużycie energii

Literatura:

Osuszasz Boreas Variopulse Broszura

Boreas Variopulse DV 1800 AP - DV 28500 WP Twin V = 1800-28500 m3/h

Boreas Variopulse DV 1800 AP - DV 28500 WP Twin V (EN)

BORA

Wysokociśnieniowy osuszacz chłodniczy o przepływach od 25 do 5000m3/h

Kompletny system osuszania powietrza z elektronicznie sterowanym poziomem drenem kondensatu, wskaźnikiem punktu rosy, metalową obudową i wtyczką zasilającą. Modele o przepływach od 25 do 2000m3/h są chłodzone powietrzem natomiast modele o przepływach od 2700 to 5000 m³/h są chłodzony wodą.

Sprężone powietrze jest doprowadzane do osuszacza i wstępnie chłodzone w wymienniku ciepła powietrze-powietrze przez odprowadzane sprężone, schłodzone powietrze. Następnie wstępnie schłodzone powietrze przepływa przez wymiennik ciepła czynnik chłodniczy-powietrze, gdzie jest dalej chłodzone do wymaganego, ciśnieniowego punktu rosy. Wilgoć pochodząca ze sprężonego powietrza jest wykraplana, przechowywana i usuwana automatycznie. Ostatecznie schłodzone, użyte powietrze jest ponownie podgrzewane poprzezdostarczane, sprężone powietrze. To pozwala zaoszczędzić energię i zapobiega skupianiu się wilgoci w instalacji sprężonego powietrza poza osuszaczem. Wydajność ziębnicza cyklu chłodzenia jest sterowana przez obejście (bypass) gazu gorącego, co zapewnia niezawodne działanie nawet w warunkach obciążenia częściowego.

Literatura:

BORA typ DHP 0025 AB do DHP 2000 AB, V = 25-2010m3/h, p50bar (EN)

BORA typ DHP 2700W do DHP 4200W i HPD 5000W, V = 2700-5000 m3/h, p50bar (EN)