2. POMNIEJSZACZE, ROZDZIELACZE DZIELNIKI PRÓBEK

Pomniejszacz rurowy obrotowy typ RTD 

 

 • Pomniejszacz rurowy obrotowy typ RTD zapewnia niezawodną, dokładną redukcję masy próbki w sposób reprezentatywny. bez ryzyka zanieczyszczenia materiałem z innych próbek.
 • Jest łatwy w montażu i obsłudze.
 • Posiada bardzo  niskie koszty utrzymania.

Pomniejszacz talerzowy obrotowy typ RDD 

 

 • Pomniejszacz talerzowy obrotowy typu RDD realizuje funkcję dozowania w przypadkach, gdy próbkowany materiał nie płynie w sposób ciągły. W ten sposób RDD umożliwia bardziej równomierną dystrybucję materiału przed pomniejszeniem.
 • Posiada zwartą budowę w porównaniu do układu składającego się z przenośnika dozującego i obrotowego rozdzielacza rurowego.
 • Jest ekonomiczny oraz łatwy w montażu i obsłudze.
 • Ma bardzo niskie koszty utrzymania.

Dzielnik rurowy obrotowy  typ RTS 

 

 • Dzielnik rurowy obrotowy  typ RTS oferuje jednolity i w pełni automatyczny podział materiału na równe porcje.
 • Jest łatwy w montażu i obsłudze.
 • Ma niskie koszty utrzymania.
 • Może być stosowany do uzyskiwania „próbek porównawczych” (próbki A, B, C i D).

Stacja dzieląca typ DP 

 

 • Stacja dzieląca typ DP automatycznie dzieli materiał sypki na kilka reprezentatywnych próbek/porcji o jednakowej wielkości i przy minimalnej ingerencji operatora.
 • Jest elastycznym urządzeniem, które może być stosowane w różnych miejscach linii produkcyjnej, ponieważ DP jest również dostępny w wersji mobilnej, łatwej w przemieszczaniu (DP-M)

Pomniejszacz talerzowy pionowy typ VDD 

 

 • Pomniejszacz talerzowy pionowy typ VDD jest szczególnie przydatny w przypadku do uzyskiwania małych i określonych współczynników pomniejszenia.
 • Nadaje się do materiałów sypkich o stosunkowo dużych rozmiarach cząstek.
 • Jest łatwy w montażu i obsłudze.
 • Ma bardzo niskie koszty utrzymania.

Przesyp dwudrogowy typ DG 

 

 • Przesyp dwudrogowy typ DG jest prostym i ekonomicznym sposobem zmiany kierunku przepływu materiału w porównaniu do rewersyjnego przenośnika dozującego (DC).
 • Może być używany również do napełniania dwóch pojemników na próbki o różnej objętości, np. 75% w pojemniku A i 25% w pojemniku B.
 • Jest łatwy w montażu i obsłudze.
 • Ma bardzo niskie koszty utrzymania.

Dzielnik  dwudrogowy typ DS

 

 • Dzielnik  dwudrogowy typ DS jest prostym i ekonomicznym sposobem rozdzielenia strumienia materiału na dwie równe próbki.
 • Jest łatwy w montażu i obsłudze.
 • Ma bardzo niskie koszty utrzymania.

 

 


Dzielnik  strumieniowy typ RS  

 

 • Ze względu na podział przez przyspieszenie strumienia, dzielnik  strumieniowy typu RS zapewnia dokładność przewyższającą wszystkie inne ręczne procedury dzielenia.
 • RS może być używany zarówno na obiekcie, jak i w laboratorium,
 • Pozwala szybko i efektywnie podzielić próbki na mniejsze podpróbki, w celu dalszego przygotowania.
 • Jest łatwy do czyszczenia i konserwacji, a także łatwy w obsłudze.