Automatyczny pobór próbek reprezentatywnych Próbniki do produktów sypkich Mark&Wedell M&W

Urządzenia i instalacje do reprezentatywnego pobierania próbek materiałów sypkich i masowych, zwane próbobiornikami.  Oferujemy urządzenia i instalacje do poboru reprezentatywnych próbek materiałów sypkich i masowych Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi produktami instalacji próbkujących.

 1. PRÓBOBIORNIKI WSTĘPNE

 • Próbobiornik poprzeczny strumieniowy typ CSS ( Cross Stream Sampler (CSS) )
 • Próbobiornik poprzeczny przenośnikowy typ CBS (Cross-Belt Sampler (CBS) )
 • Próbobiornik zsypowy Vezin typ VS  ( Vezin Sampler (VS) )
 • Próbobiornik  kubełkowy typ BS ( Bucket Sampler (BS) )
 • Próbobiornik przesypowy typ FBSS ( Front-Back Stream Sampler (FBSS) )
 • Próbopobiornik zsypowy Vezin z mieszalnikiem typ VSMX (Vezin Sampler with Mixing Tank (VSMX) )

 

 1. POMNIEJSZACZE, ROZDZIELACZE  DZIELNIKI PRÓBEK

 • Pomniejszacz rurowy obrotowy typ RTD ( Rotary Tube Divider (RTD) )
 • Pomniejszacz talerzowy obrotowy typ RDD (Rotary Disc Divide r (RDD) )
 • Dzielnik rurowy obrotowy  typ RTS (Rotary Tube Splitter (RTS) )
 • Stacja dzieląca typ DP (Dividing Plant (DP) )
 • Pomniejszacz talerzowy pionowy typ VDD (Vertical Disc Divider (VDD) )
 • Przesyp dwudrogowy typ DG (Diverter Gate (DG) )
 • Dzielnik  dwudrogowy typ DS. (Dual Splitter  (DS) )
 • Dzielnik  strumieniowy typ RS  (Riffle Splitter (RS) )

 

 1. PRÓBNIKI I ANALIZATORY AUTOMATYCZNE

 • Automatyczny próbobiornik  paliwa pyłowego typ  PFSA ( Pulverised Fuel Sampler Automatic (PFSA) )
 • Próbobiornik śrubowy z mieszalnikiem typ SMX ( Screw Sampler Mixing Tank (SMX) )
 • Analizator węgla w popiele online typ UBC-2400  (Unburned Carbon Online Analyser (UBC-2400) )
 • Analizator węgla w popiele online typ UBC-2000  (Unburned Carbon Online Analyser (UBC-2000) )
 • Analizator węgla w popiele online typ  UBC- 2200 (Unburned Carbon Online Analyser (UBC-2200) )
 • Analizator węgla w popiele online typ UBC-3000  (Unburned Carbon Online Analyser (UBC-3000) )
 • Próbobiornik rynny aeracyjnej typ AS (Air Slide Sampler (AS))
 • Sonda Pitota zapylonego gazu z laserem typ DAPL  (Dirty Air Pitot Laser (DAPL) )
 • Sonda Pitota zapylonego gazu typ DAP (Dirty Air Pitot (DAP)
 • Próbobiornik śrubowy typ SCR (Screw Sampler (SCR) )
 • Próbobiornik paliwa pyłowego  typ PFS (Pulverised Fuel Sampler (PFS) )
 • Próbobiornik cząstek typ  PS (Particle Sampler (PS) )
 • Załącze bezpyłowe typ  DUC( Dust Connection  (DuC) )
 • Ustalacz montażowy  typ  WG (Welding Guide  (WG) )
 • Tester mimośrodkowości  typ  ET (Eccentricity Tester  (ET) )

 

 1. KRUSZENIE I ROZDRABNIANIE  PRÓBEK

 • Kruszarka walcowa  typ  TRC (Twin Roll Crusher (TRC) )
 • Rozdrabniarka walcowa typ  TRS (Twin Roll Shredder (TRS) )

 

 1. PRZESYŁ MATERIAŁU

 • Przenośnik  dozujący  typ DoC (Dosing Conveyor (DoC))
 • Podajnik śrubowy  typ SC (Screw Conveyor (SC) )
 • Przenośnik kubełkowy – taśmowy  typ BBE (Bucket Belt Elevator (BBE) )
 • Przenośnik kubełkowy – łańcuchowy typ BCE (Bucket Chain Elevator (BCE))
 • Przenośnik kubełkowy typ BL ( Bucket Lifter (BL) )
 • Podajnik wibracyjny typ VF ( Vibration Feeder (VF) )

 

 1. PRZECHOWYWANIE PRÓBEK, POJEMNIKI DO PRÓBEK

 • Magazynek  próbek  typ  SM  (Sample Magazine  (SM) )
 • Magazynek  próbek  długi  typ  SM-L Sample Magazine Long  (SM-L)
 • Mobilny zasobnik na próbki   typ  MSC (Mobile Sampling Container  (MSC) )
 • Pojemnik  ze stali nierdzewnej  typ SSB (Stainless Steel Buckets  (SSB))
 • Plastikowy pojemnik na próbki typ PB (  Plastic Bucket  (PB) )

 

 1. SZAFY STEROWNICZE

 • Szafa sterownicza typ CC-S  (Control Cabinet  (CC-S) )
 • szafa sterownicza typ  CC-C  (Control Cabinet  (CC-C) )

 

 1. AUTOMATYCZNA PRZEPUSTNICA REGULACYJNA

 


 

REFERENCJE W POLSCE:

 • PGE:  Oddział Elektrownia Turów
 • PGE Energia Ciepła- Oddział Elektrownia Wybrzeże w Gdańsku
 • Tauron Wytwarzanie: Oddział Elektrownia Łagisza
 • Tauron Wytwarzanie: Oddział Elektrownia w Łaziskach
 • Zespół Elektrowni Dolna Odra: Elektrownia Pomorzany
 • Elektrociepłownia Karolin Poznań

 

KLUCZOWE BRANŻE I PRODUKTY

ENERGETYKA

Pobieranie próbek materiałów sypkich

Optymalizacja procesów / spalania

Materiał:  Węgiel kamienny, Węgiel brunatny, Biomasa, Kamień wapienny, Popioły,

Produkty odsiarczania

 

GÓRNICTWO

Pobieranie próbek materiałów sypkich

Materiał: Węgiel, Bauxit, Gold, Iron, Fosforany, Krzem, Spiek, Nikie, Tytan, Miedź,

Potas, inne

INNE GAŁĘZIE PRZEMYSŁU

Maszyny specjalne

Urządzenia do pobierania i obróbki

Materiał: Nasiona, złom elektryczny, Torf, Cement, Proszki, Tworzywa sztuczne


 

Pobieranie reprezentatywnych próbek materiałów sypkich do labolatorium ?

Dlaczego to istotne?

Materiały sypkie wykorzystywane w produkcji – Kontrola jakości dla uzyskania aprobaty lub ceryfikatu i utrzymania dobrej ceny

Sprzedaż/zakup materiałów sypkich:  Udokumentowanie jakości i składu materiału

Wymogi prawne, dokumentacja dla jednostek administracyjnych, wymagana przez przepisy prawne

 

Terminologia próbkowania:

Pobieranie próbek reprezentatywnych:

Dokładna metoda pobierania próbek, która jest określona w normach i uregulowaniach międzynarodowych.

Podstawowa zasada:
Prawdopodobieństwo znalezienia się w składzie próbki końcowej musi być jednakowe dla wszystkich cząsteczek materiału, z którego pobierane są próbki.

 

Pobieranie próbek UŻYTKOWYCH:
Metoda pobierania próbek określona przez użytkownika lub przez dostawcę Instalacji

Pobór IZOKINETYCZNY:
Pobieranie cząstek stałych z gazów, gdzie prędkość w sondzie pobierającej jest równa prędkości w kanale głównym.

 

Partia: Oddzielna ilość materiału, dla której zachodzi potrzeba ustalenia  ogólnej jakości, przy założonej dokładności.

Podpartie: Części partii o równej wielkości. Pobieranie próbki z podpartii materiału pozwala uzyskać jedną próbkę. Podpartia musi być fizycznie wydzielona  możliwa do identyfikacji.

Nominalna maks. wielkość: Najmniejsze sito, na którym pozostaje nie więcej niż 5% próbki.

Cięcie: Przyrost materiału próbki pobrany przez próbopobierak.

Próbka pierwotna: Porcja materiału zebrana podczas pojedynczej operacji pierwotnego przyrządu do pobierania próbek.

Próbka zbiorcza: Ilość materiału składająca się ze wszystkich próbek pierwotnych pobranych z podpartii.

Próbka końcowa: Próbka przygotowana z próbki zbiorczej.