Próbopobieraki / próbobiorniki Analizatory-Systemy pobierania próbek reprezentatywnych Mark&Wedell ( M&W)

  Urządzenia i instalacje do poboru reprezentatywnych próbek materiałów sypkich i masowych. Oferujemy urządzenia i instalacje do poboru reprezentatywnych próbek materiałów sypkich i masowych Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi produktami:

 • Odbiorniki próbek
 • Próbopobieraki
 • Rozdzielacze próbek
 • Kruszarki
 • Akcesoria
 • Systemy pobierania próbek i monitorowania procesu dla elektrowni opalanych węglem

 

REFERENCJE W POLSCE:

 • PGE:  Oddział Elektrownia Turów
 • PGE Energia Ciepła- Oddział Elektrownia Wybrzeże w Gdańsku
 • Tauron Wytwarzanie: Oddział Elektrownia Łagisza
 • Tauron Wytwarzanie: Oddział Elektrownia w Łaziskach
 • Zespół Elektrowni Dolna Odra: Elektrownia Pomorzany
 • Elektrociepłownia Karolin Poznań

 

KLUCZOWE BRANŻE I PRODUKTY

 

ENERGETYKA

-Pobieranie próbek materiałów sypkich

-Optymalizacja procesów / spalania

Materiał:  Węgiel kamienny, Węgiel brunatny, Biomasa, Kamień wapienny, Popioły,

Produkty odsiarczania

GÓRNICTWO

-Pobieranie próbek materiałów sypkich

Materiał: Węgiel, Bauxit, Gold, Iron, Fosforany, Krzem, Spiek, Nikie, Tytan, Miedź,

Potas, inne

INNE GAŁĘZIE PRZEMYSŁU

-Maszyny specjalne

-Urządzenia do pobierania i obróbki

Materiał: Nasiona, złom elektryczny, Torf, Cement, Proszki, Tworzywa sztuczne


 

Dlaczego pobiera się próbki materiałów sypkich ?

 

 • Materiały sypkie wykorzystywane w produkcji – Kontrola jakości dla uzyskania aprobaty lub dla odrzucenia
 • Sprzedaż/zakup materiałów sypkich:  Udokumentowanie jakości à  cena
 • Dokumentacja dla jednostek administracyjnych, wymagana przez przepisy prawne

 

Terminologia próbkowania:

Pobieranie próbek reprezentatywnych:

Dokładna metoda pobierania próbek, która jest określona w normach i uregulowaniach międzynarodowych.

Podstawowa zasada:
Prawdopodobieństwo znalezienia się w składzie próbki końcowej musi być jednakowe dla wszystkich cząsteczek materiału, z którego pobierane są próbki.

 

 • Pobieranie próbek UŻYTKOWYCH:
  Metoda pobierania próbek określona przez użytkownika lub przez dostawcę Instalacji
 • Pobór IZOKINETYCZNY:
  Pobieranie cząstek stałych z gazów, gdzie prędkość w sondzie pobierającej jest równa prędkości w kanale głównym.

 

Partia: Oddzielna ilość materiału, dla której zachodzi potrzeba ustalenia  ogólnej jakości, przy założonej dokładności.

Podpartie: Części partii o równej wielkości. Pobieranie próbki z podpartii materiału pozwala uzyskać jedną próbkę. Podpartia musi być fizycznie wydzielona  możliwa do identyfikacji.

Nominalna maks. wielkość: Najmniejsze sito, na którym pozostaje nie więcej niż 5% próbki.

Cięcie: Przyrost materiału próbki pobrany przez próbopobierak.

Próbka pierwotna: Porcja materiału zebrana podczas pojedynczej operacji pierwotnego przyrządu do pobierania próbek.

Próbka zbiorcza: Ilość materiału składająca się ze wszystkich próbek pierwotnych pobranych z podpartii.

Próbka końcowa: Próbka przygotowana z próbki zbiorczej.