3. PRÓBOBIORNIKI I ANALIZATORY AUTOMATYCZNE

Automatyczny próbobiornik  paliwa pyłowego typ  PFSA 

 

 • Automatyczny próbobiornik  paliwa pyłowego typ  PFSA  pobiera próbkę reprezentatywną zgodnie z normą ISO 9931.
 • Jest to niedrogi, przenośny przyrząd, który jest łatwy w obsłudze oraz szybki w montażu, bez skomplikowanej kalibracji lub konfiguracji.
 • Pojedynczy przyrząd może być używany w kolejnych pyłoprzewodach do wyznaczania bezwzględnych i względnych wartości przepływów masowych paliwa.
 • PFSA służy do pomiaru i obliczania przepływu masowego węgla, co ułatwia operatorowi optymalizację procesu spalania w kotle, a tym samym zmniejszenie emisji i zużycia paliwa.
 • Próbki fizyczne pobierane przez PFSA pozwalają również na analizę rozkładu ziarnowego, co jest wykorzystywane do optymalizacji klasyfikatora i określenia stanu technicznego młyna, a także do określania właściwości fizycznych węgla podawanego do kotła
 • PFSA wraz ze złączem bezpyłowym (DuC) lub z bezpyłowym złączem zatrzaskowym (DuC-SL) umożliwia bezpyłowe wprowadzenie do pyłoprzewodu, w czasie pracy kotła.
 • DAPL umożliwia bezbłędną i szybką wymianę danych przez Bluetooth.

 


Próbobiornik śrubowy z mieszalnikiem typ SMX 

 

 • Próbobiornik śrubowy z mieszalnikiem typ SMX  ma niewielkie wymiary i dlatego jest łatwy w montażu.
 • SMX umożliwia zarówno automatyczne jak i ręczne pobieranie próbek.
 • SMX zapewnia automatyczne i ciągłe mieszanie/homogenizację materiału pobranych porcji w miejscu ich pobierania.
 • System sterowania zapewnia, że SMX pobiera materiał w sposób ciągły i we właściwych odstępach czasowych, zapewniając również ich ciągłe mieszanie.
 • Konstrukcja ze zbiornikiem mieszalnika umożliwia optymalnie uśrednianie materiału wychwytywanego przez ślimak, który przecina pierwotny, opadający strumień, a dzięki temu próbka dobrze reprezentuje próbkowany materiał.
 • W przeciwieństwie do ręcznego pobierania próbek, SMX zapewnia zautomatyzowany proces pobierania, co eliminuje często żmudną i niebezpieczną pracę personelu.
 • SMX może być stosowany w pionowych lub ukośnych kanałach przesypowych (o pochyleniu do 30° od pionu).
 • Może być stosowany zarówno w przesypach o przekroju prostokątnym, jak i okrągłym.
 • Można go używać w różnych położeniach i może zostać dopasowany w najbardziej optymalnej pozycji.
 • Mieszalnik jest wyposażony w okno wziernika oraz posiada przelew zabezpieczający przed przepełnieniem.

 


Analizator węgla resztkowego w popiele online typ UBC-2400 

 

 • Analizator węgla w popiele online typ UBC-2400 zapewnia automatyczne i ciągłe informacje online o zawartości części palnych w popiele, pozwalając na ocenę efektywności spalania, wydajności młynów i klasyfikatorów węglowych, a także jakości popiołu lotnego w zmiennych warunkach pracy kotła.
 • Dzięki lokalizacji blisko strefy spalania charakteryzuje się krótkim czasem reakcji, co pozwala na wykorzystanie uzyskiwanych danych w bieżącym sterowaniu kotłem.
 • Zasada pomiaru mikrofalowego dostarcza dokładnych informacji o zawartości części palnych, dobrze zachowując zgodność z przemysłowymi normami i limitami (optymalne warunki są na ogół osiągane, gdy zawartość niespalonego węgla w popiele lotnym wynosi 2-4% wagowo).
 • Na żądanie urządzenie może dostarczać fizyczne próbki popiołu lotnego celem wykonania  analiz laboratoryjnych. Pozwala to na uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących procesu spalania, które następnie można wykorzystać do dalszej optymalizacji sprawności kotłów energetycznych.
 • Zdublowana komora referencyjna oraz kondycjonowanie termiczne pozwalają na stosowanie urządzenia w warunkach na całym świecie, dając dokładne wyniki pomimo zmiennych temperatur.

 


Analizator węgla resztkowego w popiele online typ UBC-2000  

 

 • Analizator węgla w popiele online UBC-2400 zapewnia automatyczne i ciągłe informacje online o zawartości części palnych w popiele, pozwalając na ocenę efektywności spalania, wydajności młynów i klasyfikatorów węglowych, a także jakości popiołu lotnego w zmiennych warunkach pracy kotła.
 • Dzięki lokalizacji blisko strefy spalania charakteryzuje się krótkim czasem reakcji, co pozwala na wykorzystanie uzyskiwanych danych w bieżącym sterowaniu kotłem.
 • Zasada pomiaru mikrofalowego dostarcza dokładnych informacji o zawartości części palnych, dobrze zachowując zgodność z przemysłowymi normami i limitami (optymalne warunki są na ogół osiągane, gdy zawartość niespalonego węgla w popiele lotnym wynosi 2-4% wagowo).
 • Na żądanie urządzenie może dostarczać fizyczne próbki popiołu lotnego celem wykonania  analiz laboratoryjnych. Pozwala to na uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących procesu spalania, które następnie można wykorzystać do dalszej optymalizacji sprawności kotłów energetycznych.
 • Zdublowana komora referencyjna oraz kondycjonowanie termiczne pozwalają na stosowanie urządzenia w warunkach na całym świecie, dając dokładne wyniki pomimo zmiennych temperatur.

 


Analizator węgla resztkowego w popiele online typ  UBC- 2200 

           

 

 • Analizator węgla w popiele online UBC-2200 zapewnia automatyczne i ciągłe informacje online o zawartości węgla w popiele, pozwalając na ocenę efektywności spalania, wydajności młynów i klasyfikatorów węglowych, a także jakości popiołu lotnego w zmiennych warunkach pracy kotła.
 • Dzięki lokalizacji blisko strefy spalania charakteryzuje się krótkim czasem reakcji, co pozwala na wykorzystanie uzyskiwanych danych w bieżącym sterowaniu kotłem.
 • Zasada pomiaru mikrofalowego dostarcza dokładnych informacji o zawartości części palnych, dobrze zachowując zgodność z przemysłowymi normami i limitami (optymalne warunki są na ogół osiągane, gdy zawartość niespalonego węgla w popiele lotnym wynosi 2-4% wagowo).
 • Urządzenie to, używane w elektrowniach na całym świecie, dzięki wbudowanemu regulatorowi temperatury zapewnia dokładne wyniki pomimo zmian temperatury otoczenia.
 • Na żądanie urządzenie może dostarczać fizyczne próbki popiołu lotnego celem wykonania analiz laboratoryjnych. Pozwala to na uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących procesu spalania, które następnie można wykorzystać do dalszej optymalizacji sprawności kotłów energetycznych.
 • Dzięki klimatyzacji szafki systemu sterowania, charakteryzuje się bardzo niskim odchyleniem i zapewnia obsłudze dokładne pomiary.

Analizator węgla resztkowego w popiele online typ UBC-3000  

 

 • Urządzenie jest specjalnie zaprojektowane do pomiaru zawartości niespalonego węgla w popiele pochodzącym ze spalania czystej biomasy lub ze współspalaniem biomasy z węglem.
 • Analizator węgla w popiele online UBC-3000 jest pierwszym na świecie tego rodzaju  urządzeniem do pomiaru i monitorowania zawartości niespalonego węgla w popiele, które zostało zaprojektowane specjalnie dla biomasy.
 • UBC-3000 zapewnia automatyczne i ciągłe informacje online o zawartości węgla w popiele, pozwalając na ocenę efektywności spalania, wydajności młynów i klasyfikatorów węglowych, a także jakości popiołu lotnego w zmiennych warunkach pracy kotła.
 • Urządzenie jest szczególnie przydatne do pomiarów niespalonego węgla w popiele pochodzących ze spalania węgla brunatnego.
 • Dzięki lokalizacji blisko strefy spalania charakteryzuje się krótkim czasem reakcji, co pozwala na wykorzystanie uzyskiwanych danych w bieżącym sterowaniu kotłem.
 • Zasada pomiaru mikrofalowego dostarcza dokładnych informacji o zawartości części palnych, dobrze zachowując zgodność z przemysłowymi normami i limitami (optymalne warunki są na ogół osiągane, gdy zawartość niespalonego węgla w popiele lotnym wynosi 2-4% wagowo).
 • Na żądanie urządzenie może dostarczać fizyczne próbki popiołu lotnego celem wykonania  analiz laboratoryjnych. Pozwala to na uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących procesu spalania, które następnie można wykorzystać do dalszej optymalizacji sprawności kotłów energetycznych.
 • Zdublowana komora referencyjna oraz kondycjonowanie termiczne pozwalają na stosowanie urządzenia w warunkach na całym świecie, dając dokładne wyniki pomimo zmiennych temperatur.

Próbobiornik rynny aeracyjnej typ AS 

 

 • Konstrukcja AS nie ogranicza ani nie utrudnia przepływu materiału w rynnie  aeracyjną, co pozwala na jego wydajne i łatwe działanie.
 • W przeciwieństwie do ręcznego pobierania próbek, Próbobiornik rynny aeracyjnej typ AS zapewnia zautomatyzowany proces pobierania, co eliminuje często żmudną i niebezpieczną pracę personelu.

Sonda Pitota zapylonego gazu z laserem typ DAPL  

 

 • Sonda Pitota zapylonego gazu z laserem typ DAPL to ekonomiczny, przenośny przyrząd, łatwy w montażu i obsłudze, szczególnie w wersji SL (ze złączem wyposażonym w zatrzask).
 • Może być używany jako samodzielna jednostka lub doraźnie do pomiarów w wielu przewodach.
 • Dostarcza operatorowi informacji, które umożliwiają optymalizację procesu spalania, a tym samym zmniejszenie emisji i zużycia paliwa.
 • W przypadku współpracy z PFSA (automatyczny próbobiornik  paliwa pyłowego) dane są automatycznie przesyłane do jednostki steującej za pośrednictwem Bluetooth.

 


Sonda Pitota zapylonaego gazu typ DAP 

 

 • Ekonomiczny, przenośny przyrząd, łatwy w montażu i obsłudze, szczególnie w wersji SL (ze złączem wyposażonym w zatrzask).
 • Sonda Pitota zapylonaego gazu typ DAP może być używany jako samodzielna jednostka lub doraźnie do pomiarów w wielu przewodach.
 • Dostarcza operatorowi informacji, które umożliwiają optymalizację procesu spalania, a tym samym zmniejszenie emisji i zużycia paliwa

Próbobiornik śrubowy typ SCR 

 • Próbobiornik śrubowy typ SCR ma niewielkie wymiary i dlatego jest łatwy w instalacji.
 • SCR może automatycznie lub ręcznie przygotowywać próbki uśrednione lub punktowe.
 • W przeciwieństwie do ręcznego pobierania próbek, AS zapewnia zautomatyzowany proces pobierania, co eliminuje często żmudną i niebezpieczną pracę personelu.
 • Może być stosowany w pionowych lub pochylonych kanałach przesypowych
 • Może być stosowany zarówno w przesypach o przekroju prostokątnym, jak i okrągłym
 • Może być używany w różnych położeniach, w tym również w położeniu najbardziej optymalnym, w którym zwiększona jest zdolność pobierania próbek reprezentatywnych
 • System sterowania zapewnia, że SCR pobiera materiał w sposób ciągły i we właściwych odstępach czasowych

Próbobiornik paliwa pyłowego  typ PFS 

 • Próbobiornik paliwa pyłowego  typ PFS pobiera próbkę reprezentatywną zgodnie z normą ISO 9931.
 • Jest to niedrogi, przenośny przyrząd, który jest łatwy w obsłudze oraz szybki w montażu, bez skomplikowanej kalibracji lub konfiguracji.
 • Pojedynczy przyrząd może być używany w kolejnych pyłoprzewodach do wyznaczania bezwzględnych i względnych wartości przepływów masowych paliwa.
 • PFS służy do pomiaru i obliczania przepływu masowego węgla, co ułatwia operatorowi optymalizację procesu spalania w kotle, a tym samym zmniejszenie emisji i zużycia paliwa.
 • Próbki fizyczne pobierane przez PFS pozwalają również na analizę rozkładu ziarnowego, co jest wykorzystywane do optymalizacji klasyfikatora i określenia stanu technicznego młyna, a także do określania właściwości fizycznych węgla podawanego do kotła
 • PFSA wraz ze złączem bezpyłowym (DuC) lub z bezpyłowym złączem zatrzaskowym (DuC-SL) umożliwia bezpyłowe wprowadzenie do pyłoprzewodu, w czasie pracy kotła.

Próbobiornik cząstek typ  PS 

 

 • Próbobiornik cząstek typ PS realizuje w pełni automatyczne próbkowanie z rurociągu transportu pneumatycznego.
 • Urządzenie można łatwo obsługiwać z poziomu panelu sterowania lub ze sterowni centralnej.
 • W przypadku analizy próbki popiołu lotnego, przeznaczonej na przykład do analizy zawartości niespalonego węgla, operator może wykorzystać informacje z PS do optymalizacji procesu spalania pod kątem jakości popiołu lotnego.

Załącze bezpyłowe typ  DUC 

 • Załącze bezpyłowe typ  DUC umożliwia szybki i bezpieczny montaż i demontaż przyrządu na pyłoprzewodzie transportowym.
 • Jest kompatybilny z wieloma urządzeniami M&W, stosowanymi m.in  do optymalizacji procesu spalania, dostosowania jakości popiołu lotnego oraz do monitorowania nowoczesnych bloków energetycznych.
 • Wersja z zatrzaskiem (DuC-SL) została opracowana celi oszczędzania czasu, gdyż umożliwia operatorowi szybką i łatwą zamianę różnych przyrządów pomiarowych

Ustalacz montażowy  typ  WG 

 

 • Ustalacz montażowy  typ  WG  umożliwia prawidłowe ustawienie gniazda używanego do PFS / PFSA.
 • Oszczędza czas podczas montażu gniazda.
 • Zmniejsza ryzyko nieprawidłowego działania PFS / KNF.
 • Jest tanią i łatwą w użyciu pomocą do montażu gniazda, w tym również dla mniej wykwalifikowanych pracowników

 


Tester mimośrodkowosći  typ  ET 

 

 • Tester mimośrodkowosći  typ  ET  umożliwia sprawdzenie prawidłowości położenie gniazda.
 • Zmniejsza ryzyko nieprawidłowego działania PFS / KNF.
 • Jest tanią i łatwą w użyciu pomocą do montażu gniazda, w tym również dla mniej wykwalifikowanych pracowników.