Systemy i urządzenia do transportu materiałów sypkich UCC, materiały trudnościeralne

Oferujemy systemy transportu, przeróbki i składowania popiołów oraz innych materiałów produkcji UCC (UNITED CONVEYOR CORPORATION ), w skład których wchodzą:

 • Systemy transportu pneumatycznego,
 • Systemy transportu hydraulicznego,
 • Systemy transportu mechanicznego,

Transport pneumatyczny materiałów sypkich czyli przemieszczanie materiałów za pomocą przewodów zamkniętych (rurowych) przez strumień powietrza.

Transport hydrauliczny czyli bezpylne przemieszczanie mieszaniny popiołu z wodą w strumieniu cieczy np. wody, który przy dostatecznie dużej prędkości przepływu unosi bryłki lub ziarna materiału (ciśnieniowy stosowany m.in. do przenoszenia węgla z kopalni do elektrowni, w elektrowniach do odprowadzania popiołu i żużla, do transportu kopalin oraz w przemyśle spożywczym itp.)

Transport mechaniczny UCC odbywa się przy pomocy przenośników taśmowych, łańcuchowych, rolkowych do przemieszczania materiałów w postaci sypkiej jak i w postaci ładunków jednostkowych.

Urządzenia UCC Polska:

 • Przenośniki,
 • Kruszarki,
 • Zasuwy, zawory i armatura,
 • Urządzenia do fluidyzacji (wspomaganie przepływu wszelkim materiałom sypkim).
 • Mechaniczne urządzenia odpopielania (np. odżużlacze)
 • Filtry i separatory,
 • Kruszarki, mieszalniki,
 • Rurociągi i armatura,
 • Urządzenia do rozładunku materiałów sypkich,
 • Zbiorniki i silosy.

Systemy rozładunku silosów UCC Polska ( UNITED CONVEYOR CORPORATION POLSKA)

Systemy rozładunku silosów  zostały zaprojektowane w celu wydajnego i ekonomicznego magazynowania i rozładunku popiołu.

W większości przypadków system rozładunku silosów ma możliwość załadunku popiołu w stanie wilgotnym bądź suchym na samochody ciężarowe lub wagony kolejowe. Zazwyczaj stosuje się rozładunek suchego popiołu, gdy suchy popiół jest sprzedawany i wykorzystywany ponownie. W innym wypadku popiół jest nawilżany wodą w mieszalniku wyładunkowym w celu zminimalizowania pylenia podczas transportu.

Dostarczanie suchego materiału do mieszalnika wyładunkowego jest kontrolowane systemem dozowania popiołu. Wielkość posuwu nastawiana jest przy pierwszym uruchomieniu aby zoptymalizować nawilżanie materiału w oparciu o jego właściwości fizyczne i chemiczne. Zarówno mieszalnik wyładunkowy, jak i system dozowania popiołu pracują w sposób automatyczny.

Materiały trudnościeralne na bazie topionego bazaltu, oraz tlenku cyrkonu- tzw. EUCOR.

Produkty z topionego BAZALTU lub EUCORU stosowane są jako wkładki odporne na ścieranie m.in do rur stalowych.

EUCOR znajduje zastosowanie w produktach przemysłowych takich jak wykładziny instalacji, wyłożenia cyklonów, separatorów oraz materiał chroniący instalacje przemysłowe przez wycieraniem oraz agresją chemiczną.

Wkładki bazaltowe natomiast  nadają się znakomicie do transportu hydraulicznego lub pneumatycznego materiałów ściernych i agresywnych chemicznie.

Proste elementy rurociągu, a także łuki, rury rozgałęzione, redukcje lub inne specjalne elementy rurociągu mogą być wyłożone odlewami z BAZALTU lub EUCORU, które kilkakrotnie wydłużają ich żywotność, wydłużają także czas eksploatacji oraz zmniejszają koszty konserwacji i wymiany.

 

Współpracujemy z osobami i firmami odpowiedzialnymi za eksploatację, remonty i inwestycje w obszarze systemów odpopielania, odsiarczania i odżużlania.