Systemy i urządzenia do transportu materiałów sypkich UCC

Oferujemy systemy transportu, przeróbki i składowania popiołów oraz innych materiałów produkcji UCC (UNITED CONVEYOR CORPORATION ) , w skład których wchodzą:

 • Systemy transportu pneumatycznego,
 • Systemy transportu hydraulicznego,
 • Systemy transportu mechanicznego,

Transport pneumatyczny materiałów sypkich czyli przemieszczanie materiałów za pomocą przewodów zamkniętych (rurowych) przez strumień powietrza.

Transport hydrauliczny czyli bezpylne przemieszczanie mieszaniny popiołu z wodą w strumieniu cieczy np. wody, który przy dostatecznie dużej prędkości przepływu unosi bryłki lub ziarna materiału (ciśnieniowy stosowany m.in. do przenoszenia węgla z kopalni do elektrowni, w elektrowniach do odprowadzania popiołu i żużla, do transportu kopalin oraz w przemyśle spożywczym itp.)

Transport mechaniczny UCC odbywa się przy pomocy przenośników taśmowych, łańcuchowych, rolkowych do przemieszczania materiałów w postaci sypkiej jak i w postaci ładunków jednostkowych.

Urządzenia UCC Polska:

 • Przenośniki,
 • Kruszarki,
 • Zasuwy, zawory i armatura,
 • Urządzenia do fluidyzacji (wspomaganie przepływu wszelkim materiałom sypkim).
 • Mechaniczne urządzenia odpopielania (np. odżużlacze)
 • Filtry i separatory,
 • Kruszarki, mieszalniki,
 • Rurociągi i armatura,
 • Urządzenia do rozładunku materiałów sypkich,
 • Zbiorniki i silosy.

Systemy rozładunku silosów UCC Polska ( UNITED CONVEYOR CORPORATION POLSKA)

Systemy rozładunku silosów  zostały zaprojektowane w celu wydajnego i ekonomicznego magazynowania i rozładunku popiołu.

W większości przypadków system rozładunku silosów ma możliwość załadunku popiołu w stanie wilgotnym bądź suchym na samochody ciężarowe lub wagony kolejowe. Zazwyczaj stosuje się rozładunek suchego popiołu, gdy suchy popiół jest sprzedawany i wykorzystywany ponownie. W innym wypadku popiół jest nawilżany wodą w mieszalniku wyładunkowym w celu zminimalizowania pylenia podczas transportu.

Dostarczanie suchego materiału do mieszalnika wyładunkowego jest kontrolowane systemem dozowania popiołu. Wielkość posuwu nastawiana jest przy pierwszym uruchomieniu aby zoptymalizować nawilżanie materiału w oparciu o jego właściwości fizyczne i chemiczne. Zarówno mieszalnik wyładunkowy, jak i system dozowania popiołu pracują w sposób automatyczny.

Współpracujemy z osobami i firmami odpowiedzialnymi za eksploatację, remonty i inwestycje w obszarze systemów odpopielania, odsiarczania i odżużlania.