Systemy pobierania próbek ze zbiorników, próbkowanie cieczy

Systemy  pobierania próbek

Pobieranie próbek w konwencjonalny sposób jest nieefektywne. W przypadku niebezpiecznych mediów ludzie i środowisko są narażeni na wysokie ryzyko kontaktu z substancjami. Zawory do pobierania próbek RITAG to bezpieczne i wydajne rozwiązanie.

Oferujemy rozwiązania indywidualne w zależności od wymagań, montażu, medium, warunków pracy i stopnia automatyzacji.

• Zawory do pobierania próbek dla każdego poziomu bezpieczeństwa i medium, takiego jak ciecze, zawiesiny i ciała stałe

• Reprezentatywne wyniki

• Zawory do pobierania próbek z pojemników: Typ BAP i Typ BVP

• Pobieranie próbek z rur, obudów  tłoka  Typ EPOS®

  • Możliwość wykonania z różnego typu materiałów, w tym uszczelki o odpowiedniej odporności na przepływające przez nie media
  • Produkt certyfikowany i atestowany

Zawory do pobierania próbek w wersji stożkowej

Zawory do pobierania próbek typu BAP oraz typu BVP wersja tłokowa

Zawory stożkowe i tłokowe są wyjątkowo dobrze przystosowane do pobierania próbek z pojemników. Zawory do pobierania próbek typu BAP zostały zaprojektowane jako ekonomiczna opcja pobierania próbek z pojemników od DN 25 wzwyż. W tym przypadku stożek otwiera się do pojemnika.

Zawór do pobierania próbek z asortymentu typu BVP działa z tłokiem. Całą średnicę linii można wyczyścić przez powrót tłoka. Dobre dozowanie próbki jest możliwe za pomocą korby lub pokrętła, w przeciwieństwie do zaworu kulowego.


Pobieranie próbek z rur, z obudowy z tłokiem typu EPOS® –( Easy POsitive Sampling Systemy)

Systemy pobierania próbek RITAG EPOS® mają konstrukcję modułową i oferują dużo opcji dla wszystkich wymagań.
Jednostka podstawowa EPOS® składa się z 2 modułów: jednostki sterującej oraz obudowy w pięciu wariantach. Wszystkie jednostki sterujące EPOS® – pokrętło ręczne, dźwignia i sterowanie pneumatyczne są wyposażone w koło ręczne zamykane systemem sprężynowym. Wszystkie jednostki obsługowe można łączyć ze wszystkimi wariantami obudowy i akcesoriami, takimi jak adaptery, zbiorniki wychwytowe, tłok, płaszcz grzewczy, pojemniki laboratoryjne w różnych rozmiarach.

W przypadku niebezpiecznego medium które np.  musi być chronione przed wpływami zewnętrznymi (np. przedostaniem się tlenu), zaleca się stosowanie systemu obudów EPOS® wraz z wtryskiwaczem tłokowym typu EPOS® .

System obudów EPOS® posiada specjalny mechanizm blokujący: obudowa pozostaje szczelnie zamknięta podczas procesu pobierania próbek, a pojemnik jest uszczelniony od zewnątrz. Po otwarciu klapy pojemnik można bezpiecznie wyjąć. Ponadto istnieje możliwość przepłukania pojemnika, a także systemu obudów azotem przed pobraniem próbek.


Duży wtryskiwacz tłokowy EPOS® posiada gwint samoblokujący, co sprawia, że ​​odbicie tłoka we wtryskiwaczu pod ciśnieniem jest praktycznie niemożliwe.  Wtryskiwacz tłokowy EPOS® zamyka się samoczynnie za pomocą pokrętła zamykającego sprężynę po zakończeniu pobierania próbki.

Liczne możliwości kombinacji !
• Projekt bez martwych przestrzeni
• Gniazda bagnetowe do szybkiej wymiany akcesoriów
• Pięć wariantów obudowy:
o Konstrukcja kołnierza
o Konstrukcja kołnierza, w całości wykonana ze specjalnych stopów, takich jak tytan lub Hastelloy
o Wersja kołnierzowa
o Konstrukcja waflowa, wykonana w całości ze specjalnych stopów, takich jak Tytan lub Hastelloy
o Konstrukcja kołnierzowa do montażu pionowego
• TA – Wersja zgodna z Luft (możliwe również z uszczelnieniem mieszkowym)
• Ogranicznik skoku, regulowany i plombowany (do obsługi dźwigni)
• Zamykane elementy sterujące
• System obudów na media toksyczne
• Wtryskiwacz tłokowy bez martwej przestrzeni do mediów niebezpiecznych