Zawory zwrotne RITAG, Pobieranie próbek cieczy ze zbiorników


ZAWORY ZWROTNE

Zawory zwrotne typu waflowego SR – najczęściej stosowane w instalacjach gorącej wody, instalacjach uzdatniania wody i ścieków, kotłach i systemach zasilania, systemach rurociągów energetycznych i urządzeniach procesowych dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego.

Zawory zwrotne klapowe typu waflowego ZRK i ZRL-HG – są najczęściej stosowane w systemach rurowych do wszelkiego rodzaju zastosowań przemysłowych. Są praktycznie bezobsługowe.

Dwupłytowe zawory zwrotne typu ZRD/DIN i API – dzięki dwóm płytom, które zapewniają optymalną dynamikę przepływu jest doskonałym rozwiązaniem dla większości wymagań procesowych w instalacjach i systemach rurociągów. Dwupłytowy zawór zwrotny nadaje się do stosowania z oparami, gazami i cieczami.


ZAWORY WLOTOWE I WYLOTOWE ZBIORNIKÓW

Zawory stożkowe

Zawory denne typu BA i BAS – zawory denne są dostępne w wersji stożkowej lub tłokowej. Oba typy zaworów są zwykle konstrukcjami spawanymi.

Zawory tłokowe

Zawory denne typu BV i BVS – zaprojektowane w oparciu o koncepcję modułową z dostępnymi akcesoriami. Każdy zawór można łatwo dostosować do wymagań instalacji.


SYSTEMY POBIERANIA PRÓBEK, PRÓBKOWANIA

Pobieranie próbek w konwencjonalny sposób jest nieefektywne. W przypadku niebezpiecznych mediów ludzie i środowisko są narażeni na wysokie ryzyko kontaktu z substancjami. Zawory do pobierania próbek RITAG to bezpieczne i wydajne rozwiązanie.

Oferujemy rozwiązania indywidualne w zależności od wymagań, montażu, medium, warunków pracy i stopnia automatyzacji.

Zawory do pobierania próbek w konstrukcji stożkowej i tłokowej:

Zawory do pobierania próbek typ BAP, konstrukcja stożkowa i zawory do pobierania próbek typ BVP

Systemy pobierania próbek  EPOS


Zawory zwrotne, zawory do pobierania próbek, zawory denne zbiornika

W oparciu o prototyp zaprojektowane zostały zawory zwrotne, zawory do pobierania próbek i zawory denne; ich charakterystycznymi cechami są brak martwych przestrzeni i prawie brak szczelin, co czyni je szczególnie bezpiecznymi i niezawodnymi podczas czyszczenia.